Home / economie en financiën / Zonnepanelen zonder subsidie: dankzij fiscale aftrekregelingen toch een acceptabel rendement
investering in zonnepanelen

Zonnepanelen zonder subsidie: dankzij fiscale aftrekregelingen toch een acceptabel rendement

Bedrijven die zonnepanelen willen aanschaffen zonder subsidie kunnen hun systeem toch snel terugverdienen, dankzij verschillende fiscale aftrekmogelijkheden.

Energieinvesteringsafrek (EIA)

Zonnepanelen komen voor op de Energielijst 2012 van Agentschap NL. De EIA maakt het mogelijk om naast de normale afschrijving van het zonnestroomsysteem  41,5% (2012) extra af te trekken van de fiscale winst. Niet alleen de zonnepanelen zelf, maar ook de montagesystemen, omvormers, de montage en de aansluiting op het stroomnet, en alle andere voorzieningen voor de overgang naar duurzame energieopwekking met zonne-energie komen voor fiscale aftrek in aanmerking.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Naast de EIA, en de WIA kunt u ook in aanmerking komen voor de KIA . Voorwaarde is dat u een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 moet investeren in zonnepanelen voor uw onderneming. Hoe hoog de investeringsaftrek is, hangt af van uw totale investeringen in een jaar.

Meer dan tot KIA-bedrag
€                                     – € 2.200 n.v.t.
€ 2.200 € 54.000 28% van het investeringsbedrag
€ 54.000 € 100.000 € 15.120
€ 100.000 € 300.000 € 15.120 verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de €100.000 te boven gaat.

MIA en Vamil

Zonnepanelen komen niet voor op de Milieulijst 2012 van Agentschap NL. Dat betekent niet dat een investering in zonnepanelen niet aftrekbaar is onder de Milieuinvesteringsafrek en de Regeling Variabele Aftrek Milieuinvesteringen. Indien zonnepanelen deel uit maken van een investering in duurzame bedrijfsmiddelen zoals nieuwe duurzame stallen (voor onder andere pluimvee, rundvee, varkens enz. of duurzame kassen) dan is de investering in zonnepanelen wel aftrekbaar onder MIA en kan er willekeurig op worden afgeschreven. Indien de zonnepanelen worden ondergebracht in de MIA en VAMIL kan geen gebruik meer worden gemaakt van de Energieinvesteringsaftrek.

Voor wie interessant?

Toepassing van bovenstaande regelingen voor de aanschaf van zonnepanelen is interessant voor:

  • Bedrijven die een relatief hoge stroomprijs betalen, dat zijn vooral de kleinverbruikers die op jaarbasis tot circa 25.000 kwh verbruiken.
  • Bedrijven die winst maken en investeringsruimte hebben. Anders kunt u geen gebruik maken van bovenstaande aftrekposten.
  • Bij vof, eenmanszaken en maatschappen wordt de investering in zonnepanelen direct afgetrokken van de inkomstenbelasting. Als u veel belasting betaalt, heeft u dus extra profijt.
  • Als u de stroom aan andere afnemers op uw adres kunt leveren, dan kunt u daarvoor uw eigen zonne-energiebedrijf oprichten als eenmanszaak.

Bij optimale benutting van bovenstaande faciliteiten is het mogelijk om een rendement op uw investering in zonnepanelen van meer dan 20% op uw investering te halen! Wilt u een calculatie toegesneden op uw situatie, klik dan hier.

About Cees van de Werken

Check Also

strafheffingen voor zonnepanelen uit china

Installateurs woedend over voornemen EU invoerrechten zonnepanelen

Voornemen Europese Commissie: invoerheffingen tot 68 procent op Chinese zonnepanelen