Home / praktijktoepassing / Zonnepanelen en zonnecollectoren – Fotovoltaïsch versus Thermisch
CSP

Zonnepanelen en zonnecollectoren – Fotovoltaïsch versus Thermisch

In ons streven naar een duurzamere maatschappij is er veel aandacht voor de mogelijkheden van zonne-energie. Het benutten van de kracht van de zon voor energievoorziening lijkt onschadelijk voor het milieu, maar dat is niet altijd waar.

Er worden veel fossiele brandstoffen gebruikt voor de produktie van panelen, en er komen veel afvalstoffen vrij die problemen veroorzaken voor het milieu. Kwik, Cadmium (voor Cadmium Telluride) en chroom zijn enkele van de meest giftige stoffen.

Welke keuzes hebben we? Zijn er verschillen tussen panelen en de manier waarop zij worden geproduceerd en toegepast? Er zijn twee typen zonnepanelen: zonthermisch (ook wel zonnecollector) en fotovoltaisch (of PV). Fotovoltaïsche zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit die direct kan worden gebruikt of kan worden teruggeleverd aan het net.

Zon-thermische collectoren gebruiken vlakke collector platen om met de energie van de zon water op te warmen. Hoewel het uiterlijk en zelfs de montage lijkt op PV zonnepanelen, zetten zon-thermische collectoren zonlicht niet direct om in elektriciteit, maar wordt de energie op water overgedragen. Zon-thermische systemen vervangen elektriciteit of aardgas die anders nodig zou zijn om uw water te verwarmen.

Veel ontwikkelaars die vergunningen hebben om grootschalige thermische centrales te bouwen overwegen of hebben reeds besloten om fotovoltaische technologie in te zetten, vanwege de scherpe daling van de kosten van zonnepanelen. Naast kostenoverwegingen zijn er ook milieuoverwegingen. Grootschalige thermische centrales hebben een veel grotere impact op de omgeving: de koelbassins waarin water wordt geloosd trekken vogels en andere dieren aan die vaak sterven vanwege het hoge zoutgehalte van het waster.

Er zijn verschillende voordelen wanneer men kiest voor PV in plaats van zonthermisch. Voor toepassing van PV-panelen in solar farms is geen water benodigd. Bij zonthermische centrales worden grote hoeveelheden water gebruikt voor stoom en koeling. De meeste installaties die met zon-thermische technologie worden gebouwd, gebruiken luchtgekoelde condensors  (grote airconditioners) die veel elektriciteit gebruiken voor koeling. Met PV technologie is minder land benodigd voor dezelfde hoeveelheid energie.

Op het niveau van individuele woningen spelen natuurlijk  andere overwegingen. Voor verwarming van tapwater kunt u het best gebruik maken van thermische collectoren/zonneboiler. Voor verlaging van uw stroomgebruik zijn zonnepanelen (PV) natuurlijk het meest geschikt. Ook als u een warmtepomp heeft geïnstalleerd, dan zijn zonnepanelen het meest geschikt om het toegenomen stroomgebruik te compenseren.

Er zijn dus veel factoren die de keuze van de meest milieuvriendelijke technologie bepalen. Laat u hierbij adviseren door specialisten.

About Cees van de Werken

Check Also

Recycling zonnepanelen

Recycling zonnepanelen

Aan ieder product komt op een gegeven ogenblik een einde, ook bij zonnepanelen is dit …