Home / Zonne-energie / Fotovoltaisch effect
veel PV-ontwikkelingen vinden hun oorsprong in de ruimtevaart
veel PV-ontwikkelingen vinden hun oorsprong in de ruimtevaart

Fotovoltaisch effect

Fotovoltaïca (PV) is het proces waarmee zonlicht direct in elektriciteit wordt omgezet met behulp van zonnecellen. PV is een belangrijk duurzaam alternatief voor conventionele fossiele elektriciteitsopwekking.

Vergeleken met andere technologieën voor de opwekking van elektriciteit, is het een relatieve nieuwkomer. De eerste werkende zonnecellen zagen in de jaren ’50 het licht. Onderzoek en de ontwikkeling van PV kreeg een belangrijke impuls door de ruimtevaart in de jaren ’60. Ruimtestations en satellieten hadden behoefte aan een methode voor het opwekken van elektriciteit los van het net. Deze ruimtezonnecellen waren duizenden keren duurder dan vandaag en de noodzaak voor een een methode voor het opwekken van elektriciteit los van het net zou pas tien jaar later onderkend worden.

Niettemin werden zonnecellen een interessant wetenschappelijk onderzoeksterrein naast de zeer snelle ontwikkeling van de technisch verwante silicium-transistor. Het duurde tot de oliecrisis in de jaren ’70 voordat de wereld zich realiseerde dat het noodzakelijk is alternatieve energiebronnen te ontwikkelen. Hierdoor ontstond nieuwe belangstelling voor PV als methode voor de opwekking van elektriciteit voor aardse toepassing.

Hoewel de oliecrisis niet lang duurde en de financiële drijfveer om zonnecellen te ontwikkelen verdween, hadden zonnecellen definitief hun naam gevestigd als technologie voor het opwekken stroom. De voordelen voor toepassing van PV in afgelegen gebieden werden snel onderkend en leidden tot ontwikkeling van de PV-industrie. Ook kleinschalige mobiele toepassingen (zoals calculators en horloges) begonnen van PV te profiteren.

In de jaren ’80 begon het onderzoek naar siliciumzonnecellen resultaat op te leveren, door steeds hogere rendementen. In 1985 bereikten de siliciumzonnecellen de mijlpaal van 20% efficiency. Tijdens het volgende decennium, groeide de PV-industrie jaarlijks tussen 15% en 20%, grotendeels vanwege te behoefte aan stroom in afgelegen gebieden. Vanaf 2000 heeft de toepassing van PV een hoge vlucht genomen, vooral dankzij de stimuleringspolitiek in Duitsland. PV wordt niet alleen meer toegepast voor stroomlevering in afgelegen gebieden, maar is ook een milieuvriendelijk alternatief geworden voor conventionele elektriciteitsopwekking in geïndustrialiseerde landen.

De groeiende markt en het toenemend aanzien van PV heeft er toe geleid dat steeds meer toepassingen op zonne-energie draaien: van elektriciteitscentrales van tientallen megawatt, rekenmachines en zelfs voor de energievoorziening van de airco in de nieuwe Toyota Prius.