Home / Voorwaarden / Zonnepanelen en de zon

Zonnepanelen en de zon


De zonnestraling is naast het vermogen van de installatie de belangrijkste factor, die de stroomopbrengst van zonnepanelen bepaalt. Op basis van kaarten van het KNMI wordt hier informatie gegeven over het aantal zonuren in uw regio.

Indirecte en directe zonnestraling

Er wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte zonnestraling (samen wordt dit de globale straling genoemd). De directe zonnestraling is het sterkst en valt direct op de zonnepanelen. Wanneer wolken de zon bedekken of wanneer sprake is van weerspiegeld (verstrooid) licht dan wordt gesproken van indirecte of diffuse zonnestraling. De kracht van diffuus licht staat niet in verhouding met directe zonlicht, maar levert toch een bijdrage aan de opbrengst van een PV-installatie.

Om de zonnestraling te meten, is de hoek tussen tussen de zonnestraal en het zonnepaneel van belang: de zogenaamde instralingshoek (of invalshoek). De instralingshoek verandert in de loop van de dag en in de loop van het jaar en wordt natuurlijk ook door het positie en helling van het dak bepaald..

Zonnestraling in Nederland

De zonnestraling bedraagt in Nederland jaarlijks ongeveer 1.000 kilowatt-uur (een kWh) per vierkante meter. In de zomer is de straling bijna 6 keer zo groot als dan in de winter. De grootte van de zonnestraling hangt af van de aanwezige bewolking en de lengte van de dag. Daarnaast beïnvloedt de positie van de zon (die bepaald wordt door verschillende seizoenen en de geografische breedte) de intensiteit van de zon en daarmee de prestatie van een zonnestroomsysteem. Een overzicht van de globale instraling per weerstation per maand is hier te vinden.

 

Zonuren in Nederland

Het aantal zonuren in Nederland bedraagt jaarlijks gemiddeld ongeveer 1.500 uur. Ter vergelijk:  één jaar heeft 8.760 uren. Het grootste aantal zonuren wordt gehaald aan de kust. Aan de oostgrens ligt het aantal zonuren het laagst, maar de verschillen zijn klein. Hiebij definiteert met het aantal uren zonneschijn als het aantal uren waarop de zon direct op het aardoppervlak valt, zonder bewolking. Wanneer één zonuren daardoor het jaarlijkse aantal uren aanwijst, waarin de zon direct de oppervlakte van de aarde ontmoet, zonder door te behandelen wolken. Het aantal zonuren kan per jaar verschillen. Zo was 2010 een relatief zonnig jaar, waardoor de prestaties van zonnestroomsystemen alle verwachtingen overtroffen.

Goede informatie over de straling van de zon in uw regio vindt u op de website van het KNMI. In Zonnestraling in Nederland vindt u een wetenschappelijke onderbouwing van bovenstaande informatie.

Of de aanschaf van een zonnestroomsysteem in uw situatie lonend is, is dus van veel factoren afhankelijk, zoals het vermogen van de installatie, de dakhelling, dak-oriëntatie en eventuele schaduw. In principe is de zonnestraling in Nederland voldoende om voordeel te hebben van zonnepanelen. Onze ervaren adviseurs rekenen u graag hoe u voordeel kunt hebben van de aanschaf van een PV-systeem.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *