Home / Voorwaarden / Zonnepanelen en weersomstandigheden: sneeuw- en windbelasting

Zonnepanelen en weersomstandigheden: sneeuw- en windbelasting

Windsnelheid in Nederland

Wind en de sneeuw kunnen flinke schade aan zonnestroomsystemen aanrichten. In dit artikel leest u hoe u zich als (toekomstig ) exploitant kunt beschermen tegen weersinvloeden. Verder helpen we u om de windbelasting voor uw regio te bepalen.

Sterkte zonnepanelen

De meeste zonnepanelen die in Nederland op de markt worden gebracht zijn getest conform de norm IEC 61215 2005 edition 2.0. De panelen worden getest bij gecertificeerde keuringsinstanties zoals  TÜV en Kema. De panelen ondergaan een reeks tests, waaruit moet blijken of het betreffende paneel bestand is tegen o.a. wind, sneeuw en extreme hagel.

Sneeuwbelasting op zonnepanelen

Afgelopen jaren lag er in Nederland  ‘s winters een flink pak sneeuw. Het extra gewicht van sneeuw (maar bijvoorbeeld ook van extreme regen) komt bovenop het gewicht van de installatie zelf. In het bouwbesluit zijn normen opgenomen waaraan daken moeten voldoen, hierbij wordt verwezen naar NEN 6702: belastingen en vervormingen. In de norm wordt vooralsnog geen rekening gehouden met de belasting van zonnepanelen zelf, wel van de gecombineerde belasting van o.a. sneeuw, wind en regen.

Windbelasting op zonnepanelen

De wind kan een groot risico voor zonnepanelen op een dak opleveren, omdat de kracht van de wind niet meer direct door de dakconstructie wordt opgenomen, maar volledig op de panelen komt. De panelen breken de windsnelheid en er ontstaat aanzuigende wind aan de achterzijde van de installatie. Deze zuiging kan afhankelijk van de windkracht zo groot zijn dat de zonnepanelen van het dak worden getrokken.

Bij de montage van zonnepanelen is het zeer belangrijk dat bij de zijkanten en hoeken van het dak meer montagebeugels worden aangebracht (of bij platte daken meer ballast) omdat daar de zuiging van de wind het grootst is.

In Nederland is de windbelasting langs de kust het grootst, verder neemt de windbelasting bij grotere hoogte toe.

Dakbelasting

Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, kan het voorkomen dat daken niet berekend zijn op de extra belasting van zonnepanelen. Dat komt met name voor bij nieuwe gebouwen, waar bezuinigd is op de sterke van de dakconstructie. Ook bij platte daken waarbij ballast wordt toegepast kunnen problemen ontstaan.

Ervaren zonnepanelen leveranciers kunnen beoordelen of uw dak geschikt is voor zonnepanelen en op welke wijze uw systeem moet worden gemonteerd om schade als gevolg van extreme wind- en of sneeuw te voorkomen.

Informatie over voorzorgsmaatregelen vindt u in op de pagina over verzekering van zonnepanelen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *