Home / Voorwaarden / Schaduw en zonnepanelen
schaduw op zonnepanelen

Schaduw en zonnepanelen

Schaduw kan de prestaties van uw zonnestroomsysteem nadelig beïnvloeden. De loop van de zon moet daarom in de planningsfase precies worden beoordeeld. Het is belangrijk dat de installatie het grootste deel van de dag en van het jaar in de zon ligt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen beoordelen wat het effect is van schadus in uw situatie.

Schaduw en zonnestroomsystemen

Om te beoordelen of zonnepanelen schaduw zullen hebben, kunt u het best het dak bekijken op verschillende momenten van de dag en zelfs gedurende een langere periode.  Zo komt u erachter of omliggende bebouwing, andere daken, of schoorstenen de zoninstraling belemmeren. Het is belangrijk dat u het dak de hele dag observeert: een boom die aan het begin van de dag geen schaduw geeft, zou aan het eind van de dag het hele dak kunnen beschaduwen.

Realiseer u ook dat u een zonnestroomsysteem voor minstens 20 jaar installeert. Bomen groeien en de omliggende bebouwing zou kunnen veranderen, waardoor de opbrengst van uw systeem afneemt.

Nauwkeurige berekening van schaduweffecten

De loop van de zon verandert in de loop van het jaar en zo ook de schaduw.  Wie precies wil bepalen of een zonnestroomsysteem last krijgt van schaduw, zou het dakvlak minstens een half jaar moeten waarnemen. Er bestaat speciale software waarmee een analyse van de loop van de zon kan worden uitgevoerd. Meestal is het niet nodig dat zo’n nauwkeurige berekening wordt gemaakt.

Schaduw platte daken

Op platte daken worden meestal meerdere rijen zonnepanelen achter elkaar geplaatst. Bij de montage moet er rekening mee worden gehouden, dat er voldoende afstand tussen de rijen wordt aangehouden, zodat panelen geen schaduw op achterliggende panelen veroorzaken. Stelregel: Bij een hellingshoek van 25 graden zou de hart op hart rijafstand van panelen van 80 centimeter breed (in landscape gemonteerd) ongeveer 2,05 meter moeten bedragen. Bij een vlakkere helling kan de rijafstand kleiner zijn.

Als u toch beperkte schaduw verwacht, hoeft dat niet te betekenen dat de opbrengst drastisch afneemt. Door een slimme opstelling en aansluiting van de panelen kan het opbrengstverlies beperkt blijven. Bespreek uw situatie met een ervaren zonnepanelen leverancier.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *