Home / Voorwaarden / De optimale oriëntatie van zonnepanelen

De optimale oriëntatie van zonnepanelen

de maximale opbrengst is afhankelijk van dakoriëntatie en dakhelling

Een dak is niet altijd optimaal naar het zuiden georiënteerd. Dat betekent  niet dat het dan niet interessant is om zonnepanelen te installeren. Hier leest u wat het effect is van de dakoriëntatie op de opbrengst is en welke oriëntatie acceptabel is.

De invloed van de zon-oriëntatie op de opbrengst van zonnepanelen

De optimale oriëntatie voor een zonnestroominstallatie is natuurlijk het zuiden. De zoninstraling rond de middag is bij deze oriëntatie het sterkst. Niettemin zijn zonnepanelen met een afwijking van 30 graden naar het westen of oosten nog steeds zeer interessant. De meest geschikte daken voor zonnepanelen hebben dus een oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest.

Het maakt niet veel uit of het dak een afwijking heeft naar het westen of het oosten, maar wanneer u de keuze heeft, kunt u beter voor een oriëntatie naar het westen kiezen. Een installatie met een oriëntatie naar het noorden is meestal onvoordelig, omdat er dan geen sprake is van directe zoninstraling.

Om te bepalen, wat de oriëntatie van uw huis is kunt u de bouwtekeningen van uw huis controleren. Daarop staat altijd een noordpijl. Tegenwoordig is het handiger om op google maps te kijken, of de kompasfunctie op uw mobiele telefoon te gebruiken.

Prestaties van zonnepanelen met een oriëntatie naar het westen of oosten

Bij een afwijking naar het westen of oosten is de dakhelling bepalend voor de opbrengst van de panelen. Naarmate uw dak meer naar het westen of oosten is georiënteerd is het gunstiger een vlakkere dakhelling te hebben. Zonnepanelen met een oriëntatie pal  op het westen of oosten en een dakhelling van 40 graden halen nog steeds een opbrengst van 80% ten opzichte van de maximumopbrengst op het zuiden. Als een systeem met zuidorientatie een opbrengst van 4.000 kilowatt-uur haalt, dan is de opbrengst bij een west of oost oriëntatie (en 40 graden dakhelling) dus ongeveer 3.200 kilowatt-uur.

Effect van omliggende bebouwing

De optimale dakoriëntatie voor een zonnestroominstallatie hangt natuurlijk ook af van de bebouwing (of aanwezigheid van bomen) nabijheid het dak . Als bijvoorbeeld het dakvlak ’s middags in de schaduw ligt, kan het gunstiger zijn om het systeem op het oosten te oriënteren en zo de ochtendzon te gebruiken.

Verdere informatie over dit onderwerp vindt u in de volgende artikelen:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *