Home / praktijktoepassing / Veel zonnestroomsystemen presteren onder de maat
monitoring van zonnepanelen

Veel zonnestroomsystemen presteren onder de maat

Een op de acht zonnestroomsystemen in Duitsland werkt onder het niveau dat nodig is voor een winstgevende exploitatie. Er zijn zelfs installaties die nog niet de helft van de verwachte stroomopbrengst halen.

Middelgrote systemen tussen 10 tot 100 kWp  presteren aanzienlijk beter dan kleine en grote systemen. In deze categorie haalt 15 tot 16 procent een opbrengst van minder dan 750kWh/kWp. Voor het onderzoek werden gegevens van meer dan 600.000 installaties in heel Duitsland geanalyseerd, van de Duitse vereniging voor zonne-energie op energymap.info.

Gemiddeld haalt 12 procent van alle PV- systemen een opbrengst van minder dan 750 kWh/kWp. Bij kleinere installaties van minder dan 10 kWp presteert 15 procent onder de maat. Opvallend is dat ook grote zonne-energiecentrales van 250 kW tot een Megawatt slecht presteren: meer dan 16 procent van deze systemen genereert veel minder energie dan onder zelfs onder ongunstige omstandigheden haalbaar is. Ter vergelijking: in Zuid-Beieren kan men 1.000 tot 1.100 kWh/kWp halen, in Noord-Duitsland is nog steeds 800 tot 900 kWh/kWp mogelijk. In Nederland is 850 tot 900 kWh per kWp haalbaar bij een zuidoriëntatie.

Er zijn verschillende oorzaken voor de achterblijvende prestaties. Gebreken aan de bekabeling van de zonnepanelen en de panelen zelf komen het vaakst voor. Defecten worden vaak niet of te laat ontdekt en de effecten van schaduw worden onderschat. Door groeiende bomen kunnen systemen snel onrendabel worden.

Prutswerk door beunhazen

Helaas blijven de problemen niet beperkt tot Duitsland. Omdat installateurs en leveranciers van zonnepanelen in Nederland niet gecertificeerd hoeven te zijn, worden er in Nederland veel ondeugdelijke installaties geleverd. Fouten bij het ontwerp van systemen, het ontbreken van de benodigde aarding, onjuiste stringindelingen, of te kleine omvormers komen veelvuldig voor. Het is niet ondenkbaar dat de prestaties van geïnstalleerde systemen in Nederland nog slechter zijn dan in Duitsland.

Monitoring van zonnepanelen alleen zinvol bij goede referentiegegevens

Het gebruik van monitoringsystemen kan helpen storingen op tijd te ontdekken. Technisch is het mogelijk om een systeem of string of zelfs op paneelniveau te bewaken. Hierbij is het van belang dat de data op de juiste wijze geïnterpreteerd worden. Systeemeneigenaren kunnen vaak niet zelf de juiste conclusies trekken. Wanneer een systeem minder stroom produceert dan voorspeld, dan kan dit veroorzaakt worden door slechte weersomstandigheden of door een storing in het systeem. Een optimale monitoring maakt onderscheid tussen slecht weer, defecten, leeftijdsgebonden degradatie en  schaduw.

Wilt u een deugdelijk systeem met monitoring neem dan contact op met een van onze adviseurs.

About Cees van de Werken

Check Also

Recycling zonnepanelen

Recycling zonnepanelen

Aan ieder product komt op een gegeven ogenblik een einde, ook bij zonnepanelen is dit …