SMA-omvormer

Omvormer

De omvormer is het centrale onderdeel van een zonnestroomsysteem. Zonnepanelen leveren gelijkstroom, maar huishoudelijke apparaten werken op wisselstroom. Een omvormer  zet gelijkstroom om in wisselstroom. Het benodigde type omvormer is afhankelijk van het aantal, type en vermogen van de panelen. De omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom kost energie. Bij goede omvormers  is het rendementsverlies slechts een paar procent.

Pas de omvormer aan de panelen

Het rendement van de omvormer is afhankelijk van het aantal en het vermogen van de panelen. Er zijn veel factoren die het rendement van een omvormer bepalen:

 1. Elektrische karakteristiek van de omvormer. Er zijn 3 typen omvormers: omvormers met trafo, trafoloze omvormers en omvormers met een hoog frequent trafo. Trafoloze omvormers halen het hoogste rendement, maar kunnen niet altijd worden toegepast. De kleinste omvormers hebben vrijwel altijd een trafo.
 2. Elektrische karakteristiek van de panelen. Er is geen paneel hetzelfde. Voor het bepalen van een  optimale systeemconfiguratie gebruiken installateurs speciale software, waarmee berekend wordt hoeveel en hoe de panelen op de omvormer aangesloten kunnen worden.
 3. Verhouding tussen het paneelvermogen en het vermogen van de omvormer (power ratio). Wanneer een omvormer te groot is ten opzichte van het paneelvermogen, dan duurt het te lang voordat de minimale ingangsspanning van de omvormer bereikt wordt. Hierdoor ontstaan opbrengstverliezen. Anderzijds zal een te kleine omvormer ook opbrengstverliezen hebben, doordat de omvormer bij overschrijding van de maximale ingangsspanning (bij zeer zonnig weer) zichzelf uitschakelt om doorbranden te voorkomen.
 4. Systeemgrootte: Grotere systemen met grotere omvormers halen een hoger rendement dan kleinere systemen met kleine omvormers.
 5. Daksituatie. Bij een optimaal gesitueerd dak op het zuiden, is de kans groter dat de panelen hun maximale vermogen leveren, dan bij daken op het westen of oosten.  Bij het bepalen van de systeemconfiguratie wordt hiermee rekening gehouden.
 6. Aantal MPP-trackers: Als u een dak heeft dat gedeeltelijk last heeft van schaduw, dan is het raadzaam een omvormer te selecteren met meerdere zogenaamde MPP-trackers. U kunt ook meerdere kleine omvormers toepassen.
 7. Kwaliteit van de omvormer. Omvormers zijn zeer complexe intelligente apparaten. De beste omvormers (zoals van SMA) realiseren een hoger rendement en hebben een langere levensduur. Een goede omvormer is misschien duurder, maar zal zichzelf terugverdienen.

Normering

Let erop dat de omvormer voldoet aan de geldende normen zoals de IEC 61727:2004. Europese omvormers zullen doorgaans aan deze norm voldoen, maar sommige Aziatische of Amerikaanse omvormers beschikken niet of nog niet over de juiste certificeringen.

Plaats van de omvormer

 1. Plaats de omvormer bij voorkeur zo dichtbij mogelijk bij de panelen. Hierdoor worden opbrengstverliezen door lange kabelafstanden verminderd. Als het niet mogelijk is om de omvormer dicht bij de panelen te plaatsen, zorg er dan voor dat de diameter van de bekabeling voldoende is.
 2. Hoewel sommige omvormers geschikt zijn voor toepassing buiten, is plaatsing binnen altijd beter. Kies een droge maar koele plaats. Omvormers kunnen warm worden bij volledige belasting. Zorg voor luchtcirculatie in de ruimte waar de omvormer geplaatst wordt.
 3. Omvormers geven elektromagnetische straling af. Plaats grotere omvormers daarom niet in verblijfsruimten.
 4. Niet alle omvormers zijn stil. Plaats een omvormer daarom niet op plaatsen waar u last heeft van het geluid. Trafoloze omvormers zijn stiller dan omvormers met trafo of hoog frequent omvormers.

Zoals u ziet zijn er veel factoren die van invloed zijn op de prestaties van een systeem. Laat u bij de selectie van de beste omvormer adviseren door ervaren leveranciers.