Home / De voordelen van zonnepanelen / Energiebalans en efficiency van zonnepanelen
Ontwikkeling van het rendement  van zonnecellen

Energiebalans en efficiency van zonnepanelen

De energiebalans van zonnepanelen is over het algemeen positief. De efficiency en energiebalans wordt voortdurend verbeterd dankzij technische innovatie en optimalisering van productieprocessen. Hoe efficiënt de technologie nu al is voor particulier en zakelijk gebruik leest u hier.

Energiebalans en efficiency van zonnepanelen

Onder energiebalans verstaat men de verhouding tussen het energieverbruik en de energieproductie van zonnepanelen. De periode waarna een zonnepaneel meer energie produceert, dan voor productie benodigd is, noemt men de “energetische afschrijvingstermijn” van een zonnepaneel.

Deze termijn bedraagt momenteel tussen 2.5 en 6 jaar (afhankelijk van celtype) en wordt steeds korter, door steeds efficiëntere productiemethoden. Gezien de levensduur van 25 jaar, die de meeste fabrikanten garanderen, is de energiebalans van zonnepanelen zeer positief.

Toename efficiency

De efficiency van een zonnepaneel geeft weer hoeveel procent van de zonne-energie in stroom wordt omgezet. De hoogste efficiency van commercieel verkrijgbare monokristallijne zonnepanelen ligt momenteel op 20 procent. Dankzij onderzoek en technische ontwikkeling verbetert de efficiency en dus ook de energiebalans voortdurend.

Efficiency zonnepanelen

Op zeer warme en zonnige zomerdagen vermindert de opbrengst van zonnepanelen ongeveer 10 procent. Dat wordt veroorzaakt doordat de zonnecellen zelf te heet worden en niet langer optimaal presteren. De zogenaamde  “temperatuurcoëfficiënt” geeft aan met hoeveel procent de prestatie per graad Celsius vermindert. De temperatuurcoëfficiënt is afhankelijk van het type en  kwaliteit zonnecel en zonnepaneel. De temperatuurcoëfficiënt ligt gemiddeld tussen -0.45% per graad Celsius bij kristallijne zonnepanelen en -0.2% procent bij dunne film panelen.

Door eenvoudige maatregelen kan de temperatuur van zonnecellen worden beheerst en de efficiency toenemen. Als bij de installatie voldoende afstand tussen de zonnepanelen en het dakvlak wordt gehouden, worden de panelen op een natuurlijke manier geventileerd en is de opbrengst optimaal.

Als u meer wilt weten over het rendement van zonnepanelen en een optimale montage vraag dan advies van ervaren leveranciers en installateurs.