Home / Subsidie / Subsidies voor Zonnepanelen in Limburg
spaarlamp

Subsidies voor Zonnepanelen in Limburg

De provincie Limburg heeft het voornemen om een Energiefonds op te richten, dat tot doel heeft Duurzame Energieprojecten te stimuleren.

Hiertoe is begin februari 2012 een Voorstel naar Gedeputeerde Staten gestuurd. In het Limburgse Energiefonds zal als in eerste instantie  € 20 miljoen beschikbaar zijn voor duurzame projecten en subsidies. Er wordt voorgesteld een B.V. op te richten die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de gelden.

Het fonds zal bestaan uit 4 compartimenten:

  • Compartiment 1: subsidies voor particulieren, verenigingen van eigenaren, (sport)verenigingen, gemeenschapshuizen en scholen (voortzetting van de Limburgse Energie Subsidie).
  • Compartiment 2: leningen aan particulieren via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
  • Compartiment 3: revolverend fonds met leningen en garanties voor ondernemingen en non-profitorganisaties en deelnemingen tot maximaal € 1 miljoen per initiatief.
  • Compartiment 4: Financieringen boven € 1 miljoen per initiatief. Deze zullen vooraf afzonderlijk aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Limburgse Energiesubsidie (compartiment 1)

Via de Limburgse Energie Subsidie  geeft de Provincie – samen met een aantal Limburgse gemeenten – subsidie aan particuliere woningeigenaren op energiebesparende maatregelen en maatregelen voor duurzame energieopwekking zoals de aanschaf van zonnepanelen.

Hoewel het subsidieplafond voor De Limburgse Energie Subsidie 2011 is bereikt en er momenteel (maart 2012) dus geen subsidie meer kan worden aangevraagd blijft de regeling bestaan en zal (als het fonds is opgericht) in de loop van 2012 van nieuwe middelen voorzien worden.

De Limburgse Energiesubsidie is niet bedoeld voor bedrijven. Bedrijven die zonnepanelen willen aanschaffen kunnen dus geen gebruik maken van subsidies, maar kunnen wel een beroep doen op financiering. De provincie is evenmin van plan om subsidies te verstrekken voor het saneren van asbestdaken in combinatie met het installeren van zonnepanelen.

Andere intiatieven

Limburg bruist van duurzame energie. Een overzicht van voorbeeldprojecten vindt u op:
http://www.wattmooi.nl/energieprogramma/limburgse+initiatieven

Door de sterke prijsdalingen van zonnepanelen is het voor steeds meer bedrijven rendabel om in zonnepanelen te investeren. Doordat de opbrengst van de zonnepanelen direct in mindering kan worden gebracht op de stroomrekening kan toch een goed rendement worden gemaakt. Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs.