Home / Subsidie / SDE subsidie voor zonnepanelen
basisbedrag, electriciteitsprijs en correctiebedrag
basisbedrag, electriciteitsprijs en correctiebedrag

SDE subsidie voor zonnepanelen

De financiële opbrengst van zonnepanelen wordt bepaald door de besparing op de stroomkosten en eventuele subsidies en fiscale voordelen. De belangrijkste subsidie voor zonnepanelen in Nederland is de SDE. Op deze pagina wordt de SDE systematiek uitgelegd.

SDE Zon-PV

Omdat de kostprijs van groene stroom van zonnepanelen hoger is dan van grijze stroom subsidieert de overheid investeringen in zonnepanelen. De prijs van groene energie wordt uitgedrukt in een basisbedrag. Het basisbedrag is opgebouwd uit de prijs van grijze stroom (correctiebedrag) en de SDE-bijdrage (de subsidie). De SDE is een exploitatiesubsidie subsidiebedragen worden over een periode van 15 jaar uitgekeerd.

SDE-bijdrage = basisbedrag (prijs groene energie) – correctiebedrag (prijs grijze energie)

Basisbedrag, correctiebedrag en SDE-bijdrage

Het correctiebedrag is de door ECN berekende prijs voor grijze energie en tevens de voorlopig vastgestelde terugleververgoeding die u van uw energiemaatschappij krijgt voor levering van elektriciteit aan het net. Als u de SDE-bijdrage daarbij optelt, dan komt u uit op het basisbedrag (de prijs van groene stroom).

SDE-bijdrage is afhankelijk van de ontwikkeling van de stroomprijs. Bij stijgende stroomprijzen wordt de SDE-bijdrage elk jaar lager. De basisstroomprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisstroomprijs is de maximale subsidie per kWh elektriciteit bereikt. De Minister van Economische Zaken publiceert jaarlijks alle bedragen in de Staatscourant.

Meer informatie over de SDE-systematiek vindt u in systematiek basisbedrag SDE

SDE 2012

Van 2008 tot 2010 werden redelijke subsidies toegekend aan zowel particulieren en bedrijven. Het kabinet Rutte heeft de basisbedragen vanaf 2011 sterk verlaagd. Voor particulieren is de SDE subsidie afgeschaft. Grootverbruikers met een stroomaansluiting groter dan 3×80 Ampere kunnen nog wel subsidie aanvragen. De systeemomvang moet minimaal 15.000 Wattpiek bedragen. Meer informatie vindt u op de pagina over de SDE 2012.

Zonnepanelen zonder subsidie

Wanneer u zonnepanelen aanschaft zonder subsidie dan is uw opbrengst gelijk aan de stroombesparing die u met de panelen haalt. Zonnepanelen worden in Nederland vrijwel altijd op het net gekoppeld. Hierdoor worden de zonnepanelen en het net communicerende vaten. Om te bepalen hoeveel u op het net levert heeft u een zogenaamde teruglevermeter nodig. De door de panelen opgewekte stroom kan met de afgenomen stroom van uw energieleverancier worden verrekend tot maximaal 5.000 kwh. Dit wordt salderen genoemd. De jaarlijkse opbrengst van de panelen is dan de opbrengst van het systeem in kwh vermenigdvuldigd met de bruto stroomprijs (incl. de energiebelasting en de BTW), maar excl. het vasstrecht (netwerkkosten).

Salderen

In Nederland is wettelijk geregeld dat kleinverbruikers tot maximaal 5.000 kwh kunnen salderen (teruggeleverde stroom met afgenomen stroom voor dezelfde prijs verrekenen). In de praktijk staan steeds meer energieleveranciers onbeperkt salderen toe voor kleinverbruikers. Meer informatie over terugleveren en salderen vindt u op salderen-en-terugleververgoeding

Basisbedragen SDE 2012

Doordat de prijzen van zonnepanelen jaarlijks afnemen, is het met de basisbedragen voor 2012 niet onmogelijk om toch een redelijk rendement op uw investering te halen. Met name in combinatie met fiscale aftrekmogelijkheden zoals de Energie-investeringsafrek, Kleinschaligheidsaftrek en versnelde afschrijving blijft een investering in zonnepanelen voor ondernemers het overwegen waard.

Als u overweegt zonnepanelen aan te schaffen, informeer dan bij gespecialiseerde zonnepanelen leveranciers. Zij rekenen graag voor hoe een investering in zonnepanelen voor u zal uitpakken. Verder helpen zij u graag bij de aanvraag van subsidies en de energieinvesteringsafrek.