Home / Subsidie
duurzame energie postzegels

Subsidie

In Nederland wordt de aanschaf van zonnepanelen op verschillende manieren aantrekkelijk gemaakt. Naast fiscale regelingen zijn er ook subsidies.

Er zijn verschillende provincies en gemeenten die subsidies verstrekken, maar de belangrijkste subsidiestroom komt van de rijksoverheid en wordt de SDE-regeling genoemd. Klik hier voor meer informatie over:

Subsidies voor zonnepanelen van gemeenten

Subsidies voor zonnepanelen van provincies

SDE-regeling voor zonnepanelen van de Rijksoverheid