Home / subsidies / Subsidie zonnepanelen voor particulieren open
aanvraagformulier
subsidie aanvragen voor zonnepanelen kan tijdelijk via schriftelijk formulier

Subsidie zonnepanelen voor particulieren open

Vanaf 2 juli 2012 om 9.00 kan via de website van AgentschapNL subsidie worden aangevraagd voor zonnepanelen voor particulieren. Door een niet goed werkende koppeling met DigiD lag de site direct al plat. Daarom heeft men besloten om tijdelijk de aanvraag met een schriftelijk formulier mogelijk te maken. Het ondertekend formulier kan samen met de koopovereenkomst, per e-mail of per post (eventueel aangetekend) aan Agentschap NL worden gestuurd.

Subsidie zonnepanelen particulieren 2012

Op 19 juni 2012 werd de tekst van de subsidieregeling voor zonnepanelen 2012 in de Staatscourant bekend gemaakt. Hieronder volgt een samenvatting van de regeling en enkele aandachtspunten voor het aanvragen van de subsidie.

 • De regeling geldt alleen voor Fotovoltaïsche zonnepanelen (voor het opwekken van elektriciteit) en dus niet voor zonnecollectoren (voor warm water).
 • Ook de aanschaf van zonnepanelen via een huurkoopconstructie valt onder de regeling.
 • De regeling is alleen bedoeld voor particulieren. Bedrijven kunnen de subsidie dus niet aanvragen. Ook als u een eenmanszaak heeft, kunt u de aanvraag niet zakelijk doen u kunt natuurlijk wel als natuurlijk persoon een aanvraag indienen.
 • Er dient minimaal 600 Wattpiek te worden aangeschaft.
 • De hoogte van het subsidiebedrag is voor systemen tot 3.500 Wattpiek 15% van de kosten (excl. arbeid) tot een maximum van 650 Euro.
 • Bij systemen vanaf 3500 Wattpiek bedraagt de subsidie 15% van de kosten gedeeld door het vermogen van de zonnepanelen Wattpiek vermenigvuldigd met 3500. Dit betekent dat op systemen met een aanschafprijs van 4333,33 Euro de maximale subsidie kan worden geïncasseerd.
 • De zonnepanelen en toebehoren dienen nieuw aangeschaft te worden. Op de aanschaf van tweedehands zonnepanelen wordt geen subsidie verstrekt.
 • Verdeling van het subsidiebudget vindt plaats volgens het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt.
 • Er dient een bindende overeenkomst te zijn afgesloten, met een leverancier. Deze overeenkomst mag enkel een voorbehoud hebben dat de subsidie moet worden toegekend.
 • Stapeling van gemeentelijke of provinciale subsidies is niet toegestaan.
 • Per adres wordt maximaal 1x subsidie verstrekt.
 • Als de koop van de zonnepanelen voor 2 juli 2012 plaatsvond, wordt geen subsidie toegekend. Het antidateren van de aankoopovereenkomst is strafbaar.
 • De eigenaar van de onroerende zaak moet op het moment van indiening toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • De subsidie wordt alleen verstrekt op zogenaamde netgekoppelde systemen van kleinverbruikers (doorlaatwaarde kleiner of gelijk aan 3×80 Ampere).
 • De rekening waarop de subsidie wordt betaald dient op naam van de aanvrager te staan.
 • De zonnepanelen moeten binnen 6 maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking zijn geïnstalleerd.

Als u ook van deze aantrekkelijke subsidie wilt profiteren, neem dan contact op met onze adviseurs. Zij sturen u graag een concurrerende offerte.

About Cees van de Werken

Check Also

subsidie zonnepanelen ook in 2013

Subsidie zonnepanelen 2013 blijft

Dierderik Samson spreekt het verlossende woord.