Home / marktontwikkeling en prijzen / Sterke toename van zonnepanelen in Nederland
netbeeerders waken over kwaliteit van het energienet

Sterke toename van zonnepanelen in Nederland

Steeds meer particulieren en bedrijven wekken stroom op met zonnepanelen. Het opgesteld PV-vermogen in Nederland is afgelopen jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. De sterke toename van zonnepanelen blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Netbeheer NederlandGezamenlijke energiebeheerders registreren hoeveel vermogen wordt opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen.

De Nederlandse netbeheerders registreerden vorig jaar 101.326 nieuwe installaties, het merendeel bij particulieren. Die hebben samen een capaciteit van ruim 300 Megawatt zonnestroom. Ter vergelijking: In de Verenigde Staten kwamen er in 2013 ‘slechts’ 140.000 installaties bij, voornamelijk de meesten ook residentieel.

Het afgelopen jaar werden er op ruim 100.000 nieuwe daken zonnepanelen geplaatst, waardoor het totale aantal in de buurt van de 200.000 uitkomt.

Het gevraagde vermogen in Nederland is 20.000 Megawatt, dus totaal wekken we nu 3,3 zonnestroom op. De eerste stappen zijn gezet, nu door naar een hoger percentage.

Het totale vermogen nam in Nederland met 82 procent toe, van 365 naar 665 Megawatt. De werkelijke groei is waarschijnlijk nog groter omdat netbeheerders niet alle capaciteit in Nederland registreren.

Energieleveren.nl

Het is de bedoeling dat eigenaren van zonnepanelen via de website www.energieleveren.nl melden dat zij zonnepanelen hebben. Veel huishoudens die een Ferrarismeter draaistroommeter hebben doen dat bewust of onbewust niet. Deze installaties zijn dus nog niet opgenomen in de cijfers van Netbeheer Nederland.

”De registraties zijn goed voor zo’n 80 tot 90 procent van alle installaties die we in Nederland hebben”, aldus een woordvoerder van Netbeheer Nederland.

De grootste groei in Nederland zit in de zonnepanelen op daken van particuliere woningen.  Het is in Nederland momenteel rendabeler om geld op je dak te investeren dan op een bankrekening te zetten.

Totaal opgesteld vermogen (kWp) per 4-positie postcode

De cijfers laten ook zien dat de meeste duurzame energie uit het oosten en zuidoosten van het land komt. Salland staat aan kop. ”We zien dat daar de meeste zonne-energie wordt opgewekt, waarschijnlijk omdat in het oosten grotere energieprojecten worden gestart”, verklaart de woordvoerder.

Zo worden bijvoorbeeld oude daken waar asbest wordt verwijderd meteen voorzien van zonnepanelen en maken veel boerenbedrijven gebruik van de duurzame energiemogelijkheden.

De groei wordt verder aangezwengeld door collectieve inkoopacties, die de lage prijs van zonnepanelen verder doen dalen, en de inmiddels meer dan 300 lokale coöperaties en burgerinitiatieven. Daarbij plaatsen mensen samen grotere systemen op allerlei gebouwen, van scholen tot bedrijfsdaken. Volgens de brancheorganisatie is de toename te danken aan collectieve projecten die zonne-energie promoten. Die moedigen mensen steeds vaker aan om te investeren in duurzame energie via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Heeft u ook een interesse in een gezamenlijk duurzaam project? Of doet u mee met een gezamenlijke inkoopactie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs

About HansDuiker

Check Also

Recycling zonnepanelen

Recycling zonnepanelen

Aan ieder product komt op een gegeven ogenblik een einde, ook bij zonnepanelen is dit …

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *