Home / Rendement van zonnepanelen / Verzekering van zonnepanelen
Brand-zonnepanelen2

Verzekering van zonnepanelen

Zonnepanelen worden blootgesteld aan verschillende omgevingsinvloeden. Schade kan niet altijd worden voorkomen. Daarom is het raadzaam om uw zonnepanelen goed te verzekeren.  Er zijn verschillende verzekeringen die schade aan of door zonnepanelen dekken: zoals de opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of een gespecialiseerde zonnepanelen verzekeringen. Welke verzekering geschikt is voor u lees u hier.

Verzekering van PV-panelen

De aanschafkosten van zonnepanelen zijn hoog. Als huiseigenaar en exploitant  is het daarom zinvol de installatie tegen mogelijke schade en daarmee verbonden hoge uitgaven te verzekeren.

Opstalverzekering voor zonnepanelen

Huiseigenaren moeten zich realiseren dat de opstalverzekering de installatie van zonnepanelen niet altijd dekt.  De verzekeraar moet op de hoogte worden gesteld dat u zonnepanelen heeft geïnstalleerd en de verzekerde waarde van het gebouw  (de opstal) moet opnieuw worden vastgesteld, omdat zonnepanelen de waarde van het gebouw verhogen. U gaat daarom ook een hogere premie betalen. Als u de verzekering niet informeert, ligt het voor de hand dat de verzekeraar de verantwoordelijk voor de schade weigert,  mocht u een beroep doen op dekking van eventuele schade.

Informeer bij uw verzekeraar, tegen welke schade u verzekerd bent. Meestal wordt schade door brand, onweer, hagel, water en bliksem gedekt.

Aansprakelijkheidsverzekering voor zonnepanelen

Als eigenaar of exploitant bent u aansprakelijk voor schade die de zonnepanelen aan derden kunnen veroorzaken. Wanneer bijvoorbeeld een zonnepaneel van het dak valt en auto’s beschadigt of mensen verwond  wordt deze schade gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering.

Als u zelf de panelen monteert is het raadzaam om de verzekering vóór de montage te regelen, omdat de schade ook bij de montage kan optreden.  Wanneer u gebruik maakt van een erkende installateur dan is deze verzekerd voor eventuele schade tijdens de montage.

Als u zowel huiseigenaar als exploitant bent van de installatie dan kan het systeem ondergebracht worden binnen de bestaande opstal- en aansprakelijkheidsverzekering. Als u een systeem op het dak van een derde wilt exploiteren, informeer dan naar uw aansprakelijkheid bij uw verzekeraar.

Gespecialiseerde zonnepanelenverzekeringen

Veel verzekeraars hebben tegenwoordig speciale aanbiedingen voor zonnepanelen in hun portfolio. Deze „algemene risicoverzekering” dekt ook schade die de meeste opstalverzekeringen niet dekken, zoals bijvoorbeeld schade door rampen (aardbeving, overstroming en atoomkernreacties), kortsluiting, bouwfouten, bedieningsfouten, diefstal, vandalisme, reparaties en opbrengstverliezen door storingen.

Vergelijk de voorwaarden van de verschillende verzekeringen nauwkeurig voordat u een verzekering afsluit. Er zijn grote verschillen in de tarieven en voorwaarden..

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *