Home / Rendement van zonnepanelen / Dakhuur en dakverhuur voor zonnepanelen
dakverhuur

Dakhuur en dakverhuur voor zonnepanelen

In landen met ruime subsidieregelingen is het interessant om daken te verhuren voor zonnepanelen. Er zijn in Duitsland en België gespecialiseerde bedrijven die daken huren. Deze bedrijven investeren in de zonnepanelen en exploiteren het systeem op uw dak. Helaas is er door de afschaffing van de particuliere subsidies en de drastische bezuinigingen op de subsidies voor bedrijven voor dakhuur in Nederland voorlopig geen markt.

Op deze pagina wordt niettemin beknopt uitgelegd hoe dakhuur juridisch wordt geregeld.

Recht van opstal

Huurcontracten voor dakhuur worden afgesloten in de vorm van opstalovereenkomsten. De opstalnemer (en stroomproducent) verkrijgt met het recht van opstal de toestemming van een gebouweigenaar om een installatie (met alle toebehoren: panelen, montagemateriaal, kabels, leidingen, omvormers, meet- en communicatieapparatuur) te installeren, te exploiteren en te onderhouden.

Een opstalovereenkomst lijkt veel op een pachtovereenkomst, met dien verstande dat het bij een pachtovereenkomst gaat om het huren van agrarische gronden of bedrijfsgebouwen. Bij een opstalovereenkomst gaat het om een recht op gebruik van een deel van een opstal, of om een recht om op een perceel een opstal te hebben. Voor het in gebruik geven van het recht van opstal krijgt de gebouweigenaar een financiële vergoeding. De hoogte van de vergoeding is onderhandelbaar. In Duitsland wordt deze vergoeding Opstaleindgeld genoemd. In België wordt de term Solarium (naar honorarium) gebruikt.

Kenmerkend voor een opstalovereenkomst is de plicht van de eigenaar om de installatie te dulden en ook vrij van schade en hinder te houden. Daar tegenover stelt de opstalnemer zich aansprakelijk voor de schade die door de opstal ontstaat.

De opstalnemer heeft een belang bij langlopende zekerheden. In de opstalovereenkomst worden daarom erfdienstbaarheden opgenomen, die rechten van de opstalgever beperken en rechten van de opstalgever verruimen.

Vestiging van opstalrecht

Meestal wordt het opstalrecht gevestigd wanneer een huurder van een dak daarop een installatie plaatst. Zonder recht van opstal zou door natrekking de installatie (opstal) eigendom worden van de eigenaar van het onderliggende onroerend goed.

Een recht van opstal wordt door middel van een notariële akte ingeschreven in het kadaster. Hiermee wordt de opstalnemer juridisch eigenaar van het opstal. Degene die het recht van opstal heeft, heet de opstaller. De eigenaar van het dak waarop een opstalrecht is gevestigd wordt blote eigenaar genoemd.  In Nederland wordt het recht geregeld in Titel 8 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Opstalovereenkomsten voor exploitatie van zonnepanelen, geven recht of toelating tot het bouwen, beheren en onderhouden van een installatie op daken van de opstalgever. De PV-installatie (het PV-systeem) omvat niet alleen de zonnepanelen op het dak, maar ook de omvormer(s), bekabeling, draagstructuur, digitale kilowattuurmeter en zekeringen. Het opstalrecht wordt dus ook verkregen voor deze bijkomende onderdelen, die deels inpandig worden gerealiseerd.

In de opstalovereenkomst wordt natuurlijk alle relevante kadastrale informatie vermeld. Bij de akte die in het kadaster wordt ingeschreven en die bij de notaris gepasseerd wordt, worden tekeningen gevoegd, waarop de begrenzingen en specificaties van de installaties weergegeven worden.

Als u meer wilt weten over dakhuur kunt u contact opnemen via deze link.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *