Home / Rendement van zonnepanelen / Afschrijving van zonnepanelen
afschrijvingen

Afschrijving van zonnepanelen

Afschrijvingen zijn een belangrijk onderdeel in een exploitatieplan voor zonnepanelen. Hier worden enkele afschrijvingsprincipes uitgelegd en wordt een relatie gelegd met fiscale regelingen.

Het principe van afschrijven

Met afschrijving worden de initiële investeringskosten over de verwachte levensduur verdeeld. De verwachte levensduur is discutabel. Paneelfabrikanten geven opbrengstgaranties van 20 tot 30 jaar. De afschrijving drukt de waardevermindering van een installatie in de loop van de tijd uit. U kunt natuurlijk zelf bepalen over hoeveel jaar u een systeem afschrijft.

Versneld afschrijven

Aangezien afschrijvingen als kosten worden beschouwd, kunnen bedrijven middels de afschrijving hun winsten drukken en hierdoor een belastingvoordeel halen. Dan kan het voordelig zijn om zonnepanelen versneld af te schrijven.

Mogelijke afschrijvingsmethoden

Voor een exploitant van zonnepanelen zijn er verschillende afschrijvingsmethoden, die men kan kiezen. Men kan de degressieve of lineaire afschrijving ook combineren met andere methoden worden gecombineerd. Informeer bij uw eigen financiële adviseur welke methode in uw situatie het best is.

De lineaire afschrijving

Bij lineaire afschrijving worden de initiële kosten van zonnepanelen gelijkmatig over de levensduur afgeschreven. Bij een termijn van 20 jaar zou dus jaarlijks 5% van de initiële investering afgeschreven worden.

Degressieve afschrijving

Bij  degressieve afschrijving worden afschrijvingen procentueel berekend over de jaarlijkse restwaarde van de zonnepanelen. In het eerste jaar is de absolute afschrijving het hoogst. Elk opvolgend jaar wordt het absolute afschrijvingsbedrag minder. Deze methode is populair omdat de fiscale lasten in de beginperiode minder zijn. Na verloop van tijd kan op een lineaire afschrijving worden overgegaan.

Energie-investeringsaftrek, willekeurige afschrijving en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Verschillende fiscale regelingen kunnen het aantrekkelijk maken om een andere afschrijvingsmethode te hanteren. Hierover kunt u meer lezen op de pagina over fiscale regelingen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *