Home / marktontwikkeling en prijzen / Prijsontwikkeling van zonnepanelen
Prijsontwikkeling zonnepanelen 2012
De prijzen van zonnestroomsystemen zijn tussen 2006 en augustus 2012 met 66% gedaald

Prijsontwikkeling van zonnepanelen

Er wordt veel gesproken over de prijzen van zonnepanelen. De prijzen van zonnepanelen zijn afgelopen jaren sterk gedaald. Voor Nederlanders is dit een gunstige ontwikkeling, omdat  we in Nederland nauwelijks subsidies kennen. De verwachte prijsontwikkeling is interessant, omdat vaak de vraag wordt gesteld of men nog moet wachten met investeren met het oog op verder dalende prijzen.

Prijsontwikkeling van de laatste jaren

De prijsdaling van de afgelopen jaren is duidelijk te zien in de grafiek. Als je kijkt naar de prijs per kWp, dan moest je begin 2006 ongeveer 5000 euro per kWp betalen. Momenteel ligt de prijs voor particuliere systemen op circa 1700 Euro per Kilowattpiek incl. BTW. Dat is een prijsdaling van liefst 66%.

Oorzaken

Deze enorme prijsverlagingen kunnen worden toegeschreven aan een aantal factoren. Ten eerste zijn er schaalvoordelen. Door de toenemende vraag naar zonnestroomsystemen zijn fabrikanten overgaan op massaproductie. Hierdoor kon de kostprijs aanzienlijk dalen. De productie van zonnepanelen werd afgelopen jaren vergaand geautomatiseerd. Door technische ontwikkeling worden panelen ook steeds efficiënter, waardoor per kWp dus minder grondstoffen nodig zijn.  Ook, de concurrentie tussen Duitse en Aziatische leveranciers is heviger geworden in de afgelopen jaren. In de afgelopen maanden werden fabrikanten en installateurs gedwongen hun marges te verlagen onder invloed van de afbouw van subsidies in Europa.

Ontwikkeling van prijzen zonnepanelen in 2012

In de toekomst kijken kan niemand. De meeste professionals gaan ervan uit dat prijsontwikkeling van de afgelopen jaren zich zal doorzetten, maar dat wel sprake zijn van een afvlakking. De prijsdaling van de afgelopen jaren werd vooral veroorzaakt door dalende paneelprijzen. De omvormers, montagematerialen zijn nauwelijks in prijs gedaald. De verwachting dat deze onderdelen de komende jaren goedkoper zullen worden, onder invloed van concurrentie uit Azië.

Voor grootschalige installaties van meer dan 100 kWp. zal het waarschijnlijk nog een aantal jaren duren voordat grid-parity wordt bereik. Kleinverbruikers met een stroomverbruik van minder dan 100.000 kWh kunnen met de huidige prijzen dankzij salderingsmogelijkheden inmiddels al een goed rendement halen  op hun investering.

Wanneer kopen?

Wie met het oog op verder dalende prijzen nog steeds wil wachten met de aankoop van zonnepanelen, moet zich realiseren dat de prijzen minder snel zullen dalen dan de afgelopen jaren. Dankzij fiscale voordelen voor bedrijven en de subsidie voor particulieren is het rendement op een investering gunstiger dan de rente op uw spaarrekening,

About Cees van de Werken

Check Also

import heffingen zonnepanelen defintief

EU neemt definitieve maatregelen tegen dumping en subsidiering zonnepanelen door Chinezen

De Europese Unie heeft de verordening tot instelling van definitieve anti-dumping-en anti – subsidiemaatregelen op …