Home / praktijktoepassing / Ophef in Duitsland over de risico’s van zonnepanelen bij brand
Omdat de stroomopwekking van zonnepanelen in geval van brand niet uitgeschakeld kan worden, kunnen zonnestroomsystemen dodelijke ongevallen veroorzaken.
Omdat de stroomopwekking van zonnepanelen in geval van brand niet uitgeschakeld kan worden, kunnen zonnestroomsystemen dodelijke ongevallen veroorzaken.

Ophef in Duitsland over de risico’s van zonnepanelen bij brand

In Duitsland zijn de afgelopen jaren honderdduizenden zonnestroomsystemen geïnstalleerd. Brandweerlieden van verschillende korpsen uiten nu hun zorgen over de levensgevaarlijke situatie die kan ontstaan bij het blussen van daken met zonnepanelen.

Ongeveer 90 Procent van de installaties in Duitsland beschikt niet over een noodschakelaar, waarmee de panelen kunnen worden uitgeschakeld. Bij brand zullen de panelen dan gewoon doorwerken.  Men heeft behoefte aan duidelijke regelgeving, bijvoorbeeld over de positie van de omvormer die de gelijkstroom van de panelen omzet in wisselstroom, die op het net geleverd wordt. In veel Duitse huizen wordt de omvormer in de kelder geïnstalleerd. De gelijkstroom die van het dak komt, is dodelijk gevaarlijk, met spanningen tot 1000 Volt.

Men zou kunnen voorschrijven om de omvormer altijd direct bij de panelen te installeren. Een andere oplossing zou kunnen zijn om vuurbestendige gelijkstroombekabeling aan te brengen.

De industrie werkt aan een oplossing waarmee het systeem centraal kan worden uitgeschakeld. Tot het beschikbaar komen van deze techniek, is het de wettelijke verantwoordelijkheid van de installateurs om het systeem zo te installeren, dat de brandweer zonder belemmeringen haar bluswerkzaamheden kan uitvoeren. Deze formulering is echter voor meerdere uitleg vatbaar.

Het zou volgens volksvertegenwoordigers goed zijn als de brancheverenging van PV-installateurs, brandweer, verenigingen van woningbezitters, architecten en verzekeraars gezamenlijk met een voorstel komen over de wijze waarop de veiligheid kan worden gegarandeerd. Verder wordt gepleit voor betere scholing van de brandweer en brandtechnische inspectie van nieuwe en bestaande installaties. Sommige brandweerkorpsen hebben bijzondere blusmiddelen, waarmee de lichtinval en stroomopwekking van zonnepanelen onderbroken kan worden. Bijscholing is natuurlijk goed maar het achteraf aanbrengen van de noodzakelijke beveiliging blijft volgens brandweerlieden noodzakelijk.

In Nederland is het aantal PV-installaties veel kleiner, en is het probleem dus minder pregnant. Maar in ons land ontbreekt het ook aan duidelijke regelgeving over de positie van de omvormer, en de manier waarop systemen beveiligd moeten worden. Volgens Bert van Woudenberg van zonnepanelen leverancier Profinrg is  er ook in ons land ook behoefte aan duidelijkheid. “Veel installateurs kijken alleen naar de kosten en voelen zich niet verantwoordelijk voor eventuele risico’s die hun installaties in geval van brand opleveren”.

About Cees van de Werken

Check Also

Recycling zonnepanelen

Recycling zonnepanelen

Aan ieder product komt op een gegeven ogenblik een einde, ook bij zonnepanelen is dit …

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *