Home / marktontwikkeling en prijzen / Nieuwe richtlijnen Chinese fabrikanten zonnepanelen
Minimale eisen Chinese fabrikanten zonnepanelen

Nieuwe richtlijnen Chinese fabrikanten zonnepanelen

In China zijn nieuwe richtlijnen van kracht geworden voor binnenlandse fabrikanten van zonnepanelen. De regels zijn bedoeld om fabrikanten te stimuleren om niet alleen te investeren in uitbreiding van productiecapaciteit maar ook in onderzoek en ontwikkeling en kwaliteitscontrole.  In de nieuwe regelgeving is ook aandacht voor het energieverbruik  en milieubescherming. De regels zullen de sector versterken en de productiekosten verlagen.

Het ministerie van Industrie en Informatie Technologie eist dat bedrijven minimaal 3 % van hun omzet of € 1,22 miljoen per jaar investeren in onderzoek en ontwikkeling. Bovendien moeten nieuwe investeringen  een minimale kapitaalratio van 20 % hebben.

Minimaal rendement zonnepanelen en zonnecellen

Fabrikanten moeten voldoen aan uitgebreide technische normen. Verder worden eisen gesteld aan het minimale rendement. Bestaande productielijnen moeten minimaal 16 % halen voor multkristallijne zonnecellen en 17% voor monokristallijne PV-cellen . Bestaande productielijnen voor zonnepanelen moeten minimaal 14.5 % halen voor multikristallijn panelen en 15.5 % voor monokristallijne panelen.

Voor nieuwe productielijnen en uitbreiding van bestaande lijnen zijn de eisen hoger:  respectievelijk 18 % en 20 % voor multi – en mono – kristallijne PV-cellen , en 16,5 % en 17,5 % voor de panelen.

Dunne film panelen

Ook voor de verschillende dunne-film technieken zijn eisen geformuleerd: 8-11 % voor bestaande productielijnen, en 12-13 %  voor nieuwe productielijnen.

Schaalvergroting

Fabrikanten van zonnepanelen moeten jaarlijks minimaal 200MW produceren. Bij de toepassing van deze regelgeving mag de productie van het voorgaande jaar niet minder dan 50% van deze benodigde capaciteit bedragen. Anders komt de betreffende fabrikant niet in aanmerking voor uitbreiding.

De richtlijnen zijn bedoeld om schaalvergroting te bewerkstellingen en kleinere fabrikanten van laagwaardige panelen te ontmoedigen. Het is echter onduidelijk welke maatregelen de Chinese overheid neemt wanneer niet aan de richtlijnen wordt voldaan.

De wereldwijde PV-markt worstelt met een enorme overcapaciteit in zonnepanelen , een ontwikkeling die werd verergerd door de uitbreiding van de capaciteit onder Chinese fabrikanten in de afgelopen jaren. Door de overcapaciteit ontstond een enorme prijzenoorlog in een aantal PV- markten, waardoor veel fabrikanten hun producten onder de kostprijs verkochten. Als gevolg daarvan hebben de meeste fotovoltaïsche fabrikanten ook zware verliezen gelden de afgelopen kwartalen .

Minimumprijs

In de herst van 2012 heeft  een lobby groep onder leiding van het Duitse SolarWorld een procedure aanhangig gemaakt bij de Europese Commissie tegen Chinese fabrikanten van kristallijne fotovoltaïsche producten. De Chinese fabrikanten werden beschuldigd van dumping en onrechtmatige subsidiëring.

Brussel legde aanvankelijk een voorlopige heffing op Chinese invoer op begin juni  2013. Sindsdien hebben de Europese Commissie en de Chinese overheid een regeling getroffen dat Chinese zonnepanelen minimaal € 0,56 per watt moeten kosten voor importeurs.

De afspraken tussen de EU en de Chinese overheid hebben geleid tot een stagnatie van de aanvoer van panelen.

De  Europese Commissie verwacht de definitieve resultaten tegen het einde van 2013 bekend te maken

About Cees van de Werken

Check Also

Energieprijzen stijgen als gevolg van Rusland crisis

Stijgende energieprijzen als gevolg van crisis Oekraine

De energieprijzen stijgen. Afgelopen week liep de prijs van een vat Brent oil op tot …