Home / subsidies / Minster Verhagen stelt SDE 2012 open
SDE 2012

Minster Verhagen stelt SDE 2012 open

In de staatscourant van 21 februari 2012 heeft Minister Verhagen de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012 gepubliceerd. Middels de SDE (Subsidie Duurzame Energieproductie) wordt de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte voor het jaar 2012 ingevuld. Er zijn nauwelijks verschillen met de regeling van 2011.

SDE+

Het huidige kabinet heeft de SDE omgevormd tot SDE+. De regeling beoogt de grootschalige uitrol van duurzame energie tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom wordt er gebruik gemaakt van één subsidieplafond voor alle vormen van duurzame energie. Verder wordt de regeling opengesteld in meerdere fasen, waarbij goedkopere vormen van energieproductie als eerste aanbod komen. Met de SDE wordt beoogd in 2020 14% van de energiebehoefte duurzame op te wekken.

Onderlinge concurrentie

De overheid stimuleert concurrentie tussen projecten en technologieën. Investeerders die in de eerste fase subsidie aanvragen, hebben een grotere kans op toekenning, maar krijgen minder subsidie. Er zijn dit jaar vijf fasen met bijbehorende basisbedragen. Voor iedere fase geldt een andere openstellingsdatum:

Hoewel de openstelling in de laatste fase pas op 27 december 2012, 17:00 uur sluit, is het afgelopen jaar gebleken dat het subsidiebudget in de eerste fase al volledig benut was. In 2011 was in de eerste fase het maximale basisbedrag voor elektriciteit 9 cent per kWh. Door een extra fase met een nog lager basisbedrag toe te voegen hoopt de minister nog meer subsidies toe te kunnen kennen.

Jaarlijks wordt door ECN (Energiecentrum Nederland) en KEMA een advies uitgebracht aan de minister over de hoogte van de Basisbedragen. Hiervoor maakt ECN gebruik van marktgegevens van de kosten van de verschillende technieken.

Fotovoltaïsche zonnepanelen

In de SDE+ regeling is ook een categorie opgenomen voor fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van meer dan 15 kiloWattpiek (kWp). Kleinschalige zonnestroomsystemen (kleiner dan 15 kWp) komen in de SDE+ niet meer voor subsidie in aanmerking. Doordat steeds meer energieleveranciers zijn overgegaan op onbeperkt salderen is subsidiëring in deze categorie niet meer nodig.  De salderingsregeling maakt het voor kleinverbruikers mogelijk om de opbrengst van de zonnepanelen via de energierekening volledig te verrekenen met de afgenomen energie. Zowel de leveringskosten als de energiebelasting komen voor saldering in aanmerking.

Ook de systemen van meer dan 15 kWp die een kleinverbruikersaansluiting  (minder dan 3x80Ampere) hebben, kunnen salderen. Om te voorkomen dat investeerders  teveel subsidie ontvangen, wordt de SDE 2012 daarom alleen opengesteld voor grootverbruikers met een aansluiting van meer dan 3×80 Ampere. Voor deze categorie is salderen niet mogelijk.

Is investeren in zonnepanelen voor grootverbruikers rendabel?

Door de sterke prijsdaling van PV-systemen wordt het ook voor grootverbruikers steeds interessanter om een investering in zonnepanelen te doen. Vergeleken met Duitsland zijn de basisbedragen echter  nog laag. Voor grote installaties (tussen 1 en 10 MegaWatt) zal de terugleververgoeding in Duitsland eind  2012 circa 12 cent per kWh bedragen. Dat is aanzienlijk meer dan het laagste basisbedrag (fase 1) in Nederland. In combinatie met fiscale aftrekmogelijkheden zoals de energieinvesteringsaftrek en voor kleinere installatie de kleinschaligheidsaftrek kan een investering in zonnepanelen toch interessant zijn.

Wat verder nog van belang is:

Rendementsberekening

Onze adviseurs maken graag een rendementsberekening toegesneden op uw situatie.

About Cees van de Werken

Check Also

subsidie zonnepanelen ook in 2013

Subsidie zonnepanelen 2013 blijft

Dierderik Samson spreekt het verlossende woord.