Home / politiek / Lokale duurzame energie
energiecooperatie

Lokale duurzame energie

Er komt een verlaagd energiebelasting-tarief voor lokale duurzame energie initiatieven. De lagere energiebelasting is bedoeld voor kleinschalige, duurzame (zonne-)energieprojecten die niet op een andere manier door het rijk gesubsidieerd worden (bijvoorbeeld via SDE+). De regeling wordt momenteel uitgewerkt door het ministerie van Economische Zaken in overleg met energiebedrijven en vertegenwoordigers van lokale initiatieven en zal naar verwachting begin 2014 gepubliceerd worden.

 

Energie-coöperaties en Verenigingen van Eigenaren

De duurzame energie moet worden opgewekt in de omgeving van de verbruikers. Het lagere tarief is alleen bedoeld voor gezamenlijk opwekking door en voor particuliere kleinverbruikers. Particulieren die willen deelnemen in een gezamenlijk project moeten zich organiseren. Dat kan door de oprichting van een coöperatie of vereniging van eigenaren (V.v.E.). De inschrijving van een rechtspersoon is ook noodzakelijk met het oog op de bescherming van de deelnemers en de leveringscontracten die moeten worden afgesloten met energiebedrijven. Ook bestaande Verenigingen van eigenaren kunnen van het verlaagde tarief profiteren door te investeren in een duurzaam energieproject op of aan hun gebouw.

 

BTW en Vennootschapsbelasting

Een energiecoöperatie die lokaal duurzame energie opwekt en levert aan een energiebedrijf is verplicht BTW en vennootschapsbelasting af te dragen. Een Vereniging van Eigenaren moet alleen BTW en vennootschapsbelasting afdragen als zij een onderneming drijft en geen vrijstelling op grond van de Wet op de Vennootschapsbelasting heeft. Dit is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

 

Postcoderoos en lokale duurzame energie

De duurzame productie-installatie moet zich bevinden in de nabijheid van de leden van de Vereniging of Coöperatie. Dit wordt  in het wetsvoorstel vertaald door de eis dat de aansluitingen van de leden zich in hetzelfde of direct aangrenzende postcodegebied (met vier gelijke cijfers) moeten bevinden als de installatie waarmee de elektriciteit wordt opgewekt.

 

Energiebelasting

Bij een elektriciteitsverbruik tot 10.000 kWh bedraagt de energiebelasting in 2013 11,65 cent/kWh. Er wordt een korting op de energiebelasting voorgesteld van 7,5 cent/kWh (excl. btw). Het lagere belastingtarief tot 10.000 kWh bedraagt dan 4,15 cent/kWh op basis van het tarief in 2013.

 

Eigen gebruik en salderen

Verenigingen van eigenaren mogen de geproduceerde stroom eerst voor eigen gebruik (bijvoorbeeld liften en verlichting) eerst salderen via de bestaande gezamenlijk meter. Het overschot kan tegen het verlaagde tarief aan de leden van de vereniging geleverd worden. Er hoeft geen nieuwe meter geïnstalleerd te worden. Voorwaarde is wel dat de aansluiting niet meer dan 3x80Ampere vermogen heeft.

Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op daadwerkelijk netto op het net geleverde stroom en dus niet op de stroom die een vereniging of coöperatie nodig heeft voor het eigen verbruik op dezelfde netaansluiting.

 

Ondernemers

De regeling is bedoeld voor particuliere kleinverbruikers. Ondernemers kunnen dus vooralsnog nog geen lid worden van een energiecoöperatie of vereniging. Er wordt (zoals afgesproken in het Energieakkoord) onderzocht of zakelijke kleinverbruikers ook van de regeling gebruik kunnen gaan maken. Dit wordt voor de zomer van 2014 duidelijk. Natuurlijke personen die ondernemer zijn, zoals zelfstandigen zonder personeel kunnen wellicht al eerder van de regeling gebruik gaan maken.

 

Doelstelling

De overheid rekent erop dat er jaarlijks 25.000 deelnemers zullen participeren in de nieuwe regeling. Het merendeel van de installaties zal bestaan uit zonnepanelen.

 

Kanttekeningen

Verschillende Kamerleden hebben kritische vragen gesteld naar aanleiding van de voorgenomen plannen. Wellicht dat de regeling op punten nog aangepast zal worden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de nieuwe regeling neem dan contact op met een van onze adviseurs.

About Cees van de Werken

Check Also

netbeeerders waken over kwaliteit van het energienet

Sterke toename van zonnepanelen in Nederland

Steeds meer particulieren en bedrijven wekken stroom op met zonnepanelen. Het opgesteld PV-vermogen in Nederland …