Home / subsidies / Jonge landbouwers kunnen vanaf 1 oktober 2012 subsidie aanvragen op zonnepanelen
subsidieregeling jonge boeren ook voor zonnepanelen
ook boer Henk kan subsidie op zonnepanelen aanvragen

Jonge landbouwers kunnen vanaf 1 oktober 2012 subsidie aanvragen op zonnepanelen

Vanaf 1 oktober 2012 kunnen zelfstandige jonge agrariërs en jonge boeren die deel uitmaken van samenwerkingsverbanden van landbouwbedrijven of bosbouwbedrijven weer subsidie aanvragen. De subside geldt dus ook voor landbouwers die deeluitmaken van maatschappen, BV’s, CV en VOF’s).

Subsidieaanvraag is mogelijk tot en met 26 oktober. Een jonge boer mag éénmaal een subsidie aanvraag indienen. De subsidie kan worden aangevraagd via de website LNV-loket.

Subsidievoorwaarden

Een  jonge boer is maximaal 39 jaar oud en is maximaal drie jaar (mede) eigenaar van een landbouwbedrijf. Het subsidiebudget is maximnaal € 5.300.000. Over investeringen tot € 80.000 wordt 25% subsidie verstrekt. Boeren die in aanmerking willen komen voor de subsidie dienen over erkende diploma’s te beschikken van landbouwopleidingen. Bovendien moet men 3 jaar ervaring hebben op een landbouwbedrijf.

Regelingen en besluiten

De Regeling-LNV-subsidies per 12 september 2012 en het Openstellingsbesluit-LNV-subsidies-2012 per 12 september 2012 geven inzicht in de exacte voorwaarden voor subsidietoekenning aan jonge boeren.

Doel van de Regeling: Verhoging toegevoegde waarde

Alle investeringen die het rendement van de onderneming verbeteren zijn subsidiabel:

  • rationalisatie en ontwikkeling van het verkoopklaar maken, de verduurzaming, de behandeling en de verwerking van landbouwproducten, het hergebruik van bijproducten of fabricageresiduen dan wel de verwijdering of zuivering van afval;
  • toepassing van nieuwe verwerkingstechnieken, waaronder de ontwikkeling van nieuwe producten en bijproducten en het openen van nieuwe markten, alsmede innoverende investeringen met betrekking tot producten, procédés en processen, technologieën, product-marktcombinaties en andere innovaties;
  • verbetering van de afzet op de markt, met inbegrip van verbetering van de doorzichtigheid van de prijsvorming;
  • verbetering van de kwaliteit van de producten.

Energiebesparing door jonge boeren

Een investering in zonnepanelen verhoogt het rendement van de onderneming en draagt bij aan de verduurzaming van de producten die het bedrijf produceert. Zonnepanelen zijn nu al rendabel zonder subsidie, dus als u nog  25% van de aanschafwaarde terugkrijgt, kunt u een interessant rendement maken op uw investering. Wilt u vrijblijvend meer informatie over de  aanschaf en investering in zonnepanelen, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder met een advies op maat en de aanvraag van de subsidie.

About Cees van de Werken

Check Also

subsidie zonnepanelen ook in 2013

Subsidie zonnepanelen 2013 blijft

Dierderik Samson spreekt het verlossende woord.