Home / Aan de slag met zonnepanelen / Het installeren van zonnepanelen
installeren zonnepanelen

Het installeren van zonnepanelen

Zonnepanelen zullen tientallen jaren op uw dak liggen. Een vakkundige montage is daarvoor essentieel. Als u handig bent kunt u het systeem tot op zekere hoogte zelf monteren. Als u 100% zekerheid wilt, kies dan een ervaren installateur. Hoe zonnepanelen juist worden geïnstalleerd op platte of schuine daken leest u hier.

Zonnepanelen zelf installeren of door een installateur?

Iemand die een zonnestroomsysteem op een hellend dak wil monteren, moet wel handig zijn. Met name de aansluiting van de bekabeling is erg kritisch. Wanneer de kabels niet correct worden aangesloten kunnen storingen optreden en kan de omvormer zelfs kapot gaan. Dan bent u toch weer op een installateur aangewezen.

Informeer bij doe het zelf montage hoe de garanties geregeld zijn. Onder bepaalde omstandigheden verliest u de dekking van uw verzekering en uw aanspraak op garantie. De netaansluiting moet in ieder geval door een vakman worden uitgevoerd.

Montage van zonnepanelen op schuine daken

In de montagehandleiding die bij het systeem geleverd wordt, wordt de montage stap voor stap omschreven. Zorg voor de juiste veiligheidsmaatregelen, en installeer de panelen bij voorkeur bij droog weer, omdat natte pannen vaak spiegelglad worden door algen.

Eerst worden de dakbeugels op het dakbeschot geschroefd. Daarvoor wordt de dakbedekking (meestal pannen) op de benodigde plaatsen verwijderd. Na het monteren worden de pannen weer teruggeplaatst. Het kan nodig zijn dat u met een slijptol een nokje uit de pan moet verwijderen, om de pannen weer sluitend te krijgen.

Daarna worden de profielen van het montagesysteem aan de beugels geschroefd en kunnen de zonnepanelen op of tussen de profielen worden geklemd. Tussen de zonnepanelen worden middenklemmen toegepast, op de uiteinden van een paneelrij worden eindklemmen bevestigd. Ga tijdens het vastklemmen niet op de panelen staan, en leg geen materialen op de panelen.

Vervolgens worden de panelen op elkaar aangesloten. Goede leveranciers leveren een aansluitschema mee, waarop staat welke panelen op elkaar aangesloten moeten worden. Let erop dat de kabels niet los op het dak liggen en gebruik altijd UV-bestendige kabels en tierips .

Na de montage van de panelen worden de panelen (strings) doorgemeten en kunnen deze op de omvormer worden aangesloten. Tussen de omvormer en de meterkast dient een kabel te worden aangebracht die op een aparte groep wordt aangesloten. De dikte van deze kabel is afhankelijk van de lengte en het vermogen van het systeem.

Verder moet er bij de omvormer (of in het geval van SDE in de meterkast) een werkschakelaar worden aangebracht die alle fasen spanningsvrij kan maken.Daarna kan het systeem in bedrijf worden gesteld. Als u het systeem laat installeren dan stelt de installateur een opleveringsrapport op, dat u moet ondertekenen.

Montage van zonnepanelen op platte daken

Bij de montage van zonnepanelen op een plat dak, worden de panelen op consoles geplaatst. Het monteren van panelen op platte daken is relatief eenvoudig. Let erop dat platte daken er vaak niet voor gemaakt zijn, om vaak te betreden. Met name bij vorst of op hete dagen is dakbedekking gevoelig voor schade. Ook het draagvermogen van het dak kan kritisch zijn. Als u twijfelt informeer dan bij een constructeur naar de mogelijkheden, of pas een ballastarm of ballastloos montagesysteem toe.

Zonnepanelen op platte daken worden in rijen opgesteld. De hoogte en de hellingshoek bepaalt de afstand tussen de rijen. Als de rijen te dicht op elkaar staan zal sprake zijn van opbrengstverlies.

Als twijfelt of u uw zonnepanelen zelf wilt installeren, informeer dan bij ervaren installateurs. Zij helpen u graag of weg.