Home / Aan de slag met zonnepanelen
inbedrijfsname zonnepanelen

Aan de slag met zonnepanelen

Op dit deel van de site gaan we in op de montage en ingebruikname van zonnepanelen. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan verschillende stappen die gezet moeten worden, om uiteindelijk uw eigen stroom te kunnen gaan opwekken.

Vragen waarop we antwoord geven zijn o.a.:

  • Welke aanpassingen moeten worden gedaan aan de elektrische installatie?
  • Hoe wordt een systeem correct op het openbare stroomnet aangesloten?
  • Hoe worden zonnepanelen bevestigd?
  • Hoe wordt omgegaan met bliksembeveiliging?
  • Hoe ziet een opleveringsrapport eruit?
  • Hoe zit het met onderhoud en reiniging?
  • En hoe zijn de garanties geregeld?

De installatie en ingebruikname van zonnepanelen

Voordat een PV-systeem in gebruik kan worden genomen, moeten er natuurlijk eerst panelen op het dak gemonteerd worden. Voor de bevestiging van de panelen bestaan verschillende montagesystemen, afhankelijk van het daktype. Voor platte daken wordt gebruik gemaakt van kunststof of aluminium consoles.

Wanneer u handig bent, kunt u de panelen zelf monteren. De elektrische aansluiting kunt u het best overlaten aan een gecertificeerde elektricien. Deze kan de gelijkstroombekabeling op de omvormer aansluiten, en de wisselstroombekabeling vanaf de omvormer via een werkschakelaar op de groepenkast (en daarmee op het openbare stroomnet). Verder stelt hij de elektronische parameters in op de omvormer, en vult hij het opleveringsformulier in.

Aandachtspunten bij de montage

De bevestiging van zonnepanelen vindt bij hellende daken meestal direct op het dakbeschot plaats. Bij platte daken is de dakhelling niet ideaal, met speciale consoles kan een optimale hoek worden bereikt.

Een zonnestroomsysteem verhoogt het gevaar van blikseminslag niet. Maar u zou kunnen overwegen bliksembeveiliging te installeren, voor bescherming van uw kostbare investering.

Dit kan een externe of interne bliksembeveiliging zijn. Bij een externe bliksembeveiliging wordt door aarding van het systeem scherming geboden tegen directe blikseminslag. Bij een interne bliksembeveiliging wordt bescherming geboden tegen overspanning.

Aandachtspunten na ingebruikname

Bij zonnepanelen vertegenwoordigen de aanschaf, montage en installatie de hoogste kostenfactor. Na ingebruikname zijn de kosten beperkt. U kunt overwegen een onderhoudscontract af te sluiten. Hierbij worden de prestaties van een systeem (op afstand) bewaakt, en kan een jaarlijkse inspectie plaatsvinden. Hierbij bent u verzekerd van een hoge opbrengst gedurende de levensduur.

Het reiniging van zonnepanelen is in de meeste gevallen niet nodig, aangezien de panelen schuin gemonteerd zijn, reinigen ze zichzelf bij regen of sneeuw. Alleen hardnekkige vuilaanslag (bladeren, vogelpoep enz.) moet wel worden verwijderd, om opbrengstverliezen te beperken.