Home / subsidies / Gelderland geeft bedrijven subsidie voor zonnepanelen bij asbestverwijdering
asbestsanering

Gelderland geeft bedrijven subsidie voor zonnepanelen bij asbestverwijdering

Op 28 juni 2012 werd een nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen opengesteld voor agrariërs in Gelderland. De subsidie wordt alleen verstrekt wanneer ook asbest wordt verwijderd. Er is 1,8 miljoen euro beschikbaar voor 2012. Hiermee kan ruim 5 Megawatt (35.000m2) aan zonnepanelen worden gerealiseerd en wordt meer dan 70.000 m2 aan asbest verwijderd. Met de regeling slaat Gelderland twee vliegen in een klap: een schoner platteland en duurzame energie voor meer dan 1200 huishoudens. Wees er snel bij want op is op!

Subsidievoorwaarden

Om subsidie te krijgen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw land- of tuinbouwbedrijf heeft een standaardopbrengst (SO) van minimaal € 125.000,-.
 • Het te saneren asbestdak van het landbouwbedrijf heeft een oppervlakte van minimaal 2 keer de oppervlakte van de te installeren zonnepanelen.
 • De zonnepanelen moeten worden geinstalleerd op hetzelfde adres, waar ook het asbest wordt verwijderd.
 • De zonnepanelen hebben een vermogen van minimaal 15.000 Wattpiek (100m2). Er moet dus minimaal 200m2 asbest worden verwijderd.
 • De subsidie bedraagt 35 Eurocent per Wattpiek en maximaal 20.000 Euro per bedrijf, dat komt neer op systemen van iets meer dan 57.000 Wattpiek. Er kunnen dus minimaal 90 bedrijven van deze subsidie profiteren.
 • De asbestsanering moet door een erkend bedrijf worden uitgevoerd.
 • De zonnepanelen moeten binnen een jaar na toekenning van de subsidie zijn geplaatst.
 • Als u al een rijkssubsidie heeft voor zonnepanelen heeft mag geen gebruik gemaakt worden van deze subsidie (stapeling).

Fiscale voordelen

De aanschaf van zonnepanelen en asbestverwijdering zijn ook fiscaal voordelig. Ondernemers kunnen gebruik maken van de energieinvesteringsaftrek (EIA), de kleinschaligheidsafrek (KIA). Bovendien kunnen de zonnepanelen en de asbestsanering variabel worden afgeschreven (VAMIL).

Aanpak

Vul het Aanvraagformulier subsidie Zonnepanelen voor asbestdaken Gelderland in. De subsidieaanvraag moet worden ingediend bij de Dienst Landelijk Gebied.

Bijlagen bij de subsidie aanvraag

 • Een offerte voor de realisatie van de zonnepanelen.
 • Een offerte van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf voor het verwijderen van het asbest.
 • Een kopie van de vergunning voor asbestsanering of een kopie van de melding aan de gemeente.
 • Een overeenkomst met een netbeheerder  met betrekking tot het terugleveren van energie. (Deze  verklaring krijgt u van uw netbeheerder na het installeren van het systeem.
 • Een kaart of luchtfoto van de bedrijfslokatie met daarop aangegeven op welke daken zonnepanelen worden gerealiseerd en een kaart waarop is aangegeven van welke daken asbest wordt gesaneerd.
 • Foto’s van de huidige (nul)situatie.
 • Een afschrift van de meest recente Gecombineerde Opgave (Meitelling).
 • bankrekeningafschrift als bewijs dat u rekeninghouder bent van de opgegeven rekening.

Hulp bij het aanvragen van de subsidie

Onze adviseurs helpen u graag bij het aanvragen van de subsidie. Zij nemen u veel werk uit handen. Informeer hier naar de mogelijkheden.

About Cees van de Werken

Check Also

subsidie zonnepanelen ook in 2013

Subsidie zonnepanelen 2013 blijft

Dierderik Samson spreekt het verlossende woord.