Home / politiek / EU eist certificering van installateurs en leveranciers zonnepanelen

EU eist certificering van installateurs en leveranciers zonnepanelen

Afgelopen jaren zijn de aanbieders van zonnepanelen als paddenstoelen uit de grond geschoten. Er zijn installateurs die voor de snelle winst in het gat in de markt zijn gesprongen, zonder enige ervaring of kennis van zaken. Het gevolg is dat er systemen geïnstalleerd zijn, die niet het gewenste rendement opleveren en niet voldoen aan de geldende normen en voorschriften. Dit levert soms gevaarlijke situaties op en kan zelfs leiden tot  brand of bouwkundige schade aan het gebouw waarop het systeem is geïnstalleerd. Het is daarom goed te weten dat de overheid binnen afzienbare tijd het kaf van het koren gaat scheiden.

schade als gevolg van onvakkundige installatie

Al op 23 april 2009 vaardigde de EU een richtlijn uit ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (EU Richtlijn Hernieuwbare Energie). Onderdeel van deze richtlijn is dat de lidstaten uiterlijk 31 december 2012 de certificering of kwalificatie geregeld hebben voor installateurs van fotovoltaïsche systemen.

Hiervoor moet een geaccrediteerd opleidingsprogramma ontwikkeld worden. De opleiding moet de installateurs de praktische en theoretische vaardigheden bijbrengen om systemen te installeren die voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van prestatie- en betrouwbaarheid en aan alle toepasselijke voorschriften en normen. Verder moet de opleiding leiden tot kwalitatief hoogwaardig vakmanschap.

Praktische eisen
Om voor certificering in aanmerking te komen moeten installateurs van zonnepanelen ten minste een vooropleiding als elektricien hebben en praktische ervaring hebben met elektriciteit en dakwerk, het aansluiten van bekabeling, en vertrouwd zijn met materialen voor dakwerk en met methoden voor het afdichten van dakdoorvoeren.

Theoretische eisen
Het theoretisch gedeelte van de opleiding tot installateur van fotovoltaïsche systemen moet onder andere inzicht geven in:

 • de markt vanzonne-energieproducten ;
 • de kosten en baten (rendementen en terugverdientijden van systemen);
 • subsidies;
 • bepalen van de energiebehoefte;
 • kenmerken en selectie van panelen, omvormers, montagemateriaal, bekabeling en de dimensionering ervan;
 • het ontwerp, de installatie en het onderhoud van installaties voor fotovoltaïsche zonne-energie.
 • goede kennis van alle Europese normen tenaanzien van PV, en van certificaten en de daarmee verband houdende nationaal en Gemeenschapsrecht.
 • brandbescherming;
 • betrekking hebben op ecologische aspecten;

De installateur moet aantonen dat hij:

 1. veilig werkt, met de juiste gereedschappen en apparatuur, om de veiligheidsvoorschriften en -normen toe te passen en om te identificeren welke gevaren inzake elektriciteit en andere gevaren gepaard gaan met zonne-installaties;
 2. over het vermogen beschikt om systemen te identificeren en onderdelen die specifiek zijn voor actieve en passieve systemen, met inbegrip van het mechanisch ontwerp, en om de locatie, het systeemontwerp en de configuratie van de onderdelen te bepalen;
 3. het vermogen om de juiste plaats, oriëntatie en hoek voor de installatie van fotovoltaïsche panelen kan bepalen, rekening houdende met schaduwwerking, toegankelijkheid voor zonlicht, structurele integriteit, geschiktheid van de installatie voor het gebouw of het klimaat, geschiktheid van verschillende installatiemethoden voor verschillende daktypen en het evenwicht van de voor de installatie benodigde systeemapparatuur;
 4. (met name voor fotovoltaïsche systemen): beschikt over het vermogen om het ontwerp van de elektriciteitsinstallatie aan te passen, inclusief het vaststellen van ontwerpspanningen, het selecteren van de geschikte spanning en oppervlaktegeleiding van elk elektrisch circuit, het bepalen van de juiste grootte en de locatie van alle randapparatuur en subsystemen en het selecteren van een geschikt aansluitpunt.

Het installateurscertificaat moet beperkt zijn in de tijd; om de certificering te behouden, moet een opfriscursus of seminar worden gevolgd.

Het einde van het cowboytijdperk
Met de introductie van een certificering van installateurs van zonnepanelen komt een einde aan het cowboytijdperk. Veel installateurs en leveranciers van zonnepanelen kunnen niet aan de komende eisen voldoen en zullen niet de ambitie hebben om zich te laten bijscholen. Het is jammer dat het nog twee jaar moet duren voordat de broodnodige professionalisering van de branche een feit zal zijn.

About Cees van de Werken

Check Also

netbeeerders waken over kwaliteit van het energienet

Sterke toename van zonnepanelen in Nederland

Steeds meer particulieren en bedrijven wekken stroom op met zonnepanelen. Het opgesteld PV-vermogen in Nederland …

2 comments

 1. Goede dag,
  Waar zou men deel kunnen nemen voor zo’n opleiding?
  m.v.g.

 2. Ja natuurlijk is veiligheid belangrijk, en zo’n certificaat ook.
  Maar dit is niet leuk voor een startende ondernemer.
  +- 1000EURO voor een cursus van 2! dagen.
  En die eisen vind ik ook niet kloppen (dat je eerst als electricien moet zijn opgeleid) Ik heb al gewerkt als electricien zonder opleiding samen met opgeleide collega’s, mijn werk werd goed bevonden.

  Zo’n certificaat zou niet zo achterlijk duur moeten mogen zijn.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *