Home / politiek / Wat zegt het regeerakkoord over duurzame energie?
Op weg naar duurzame groei?
Rutte en Samon kiezen voor duurzame groei

Wat zegt het regeerakkoord over duurzame energie?

Maandag hebben Mark Rutte en Diederik Samson het resultaat van 5 weken onderhandelen over de toekomst van Nederland gepresenteerd. Een van de 3 peilers onder het Regeerakkoord is duurzaamheid. Op welke manier hoopt de nieuwe coalitie duurzame groei te bereiken? Welke doelen stelt de nieuwe coalitie zich en zijn deze doelen haalbaar? 

Innovatiebeleid

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid richten zich op transitie naar een duurzame economie en groene groei. De overheid wil een betrouwbare en besluitvaardige partner zijn voor het bedrijfsleven.

Realistische en ambitieuze groene groeistrategie

De coalitie wil een snelle ontwikkeling van nieuwe energiebronnen zon, wind, biomassa en geothermie. Deze ontwikkeling vormt een uitdaging voor innovatieve chemische, agrarische en logistieke bedrijven en natuurlijk  de energiesector.  De ‘biobased economy’ zou een van de pijlers voor groene groei moeten worden, met een internationale exposure.

Energiebeleid

Nederland streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Deze doelstelling wordt ook internationaal uitgedragen. Voor 2020 moet het aandeel duurzame energie op 16 procent uitkomen.

Energiebesparing: Green Deals

  • Energiebesparing krijgt prioriteit. Hiertoe worden Green Deals afgesloten met energiebedrijven, woningcorporaties. De overheid zal belemmeringen in wet- en regelgeving wegnemen.

Susbisidie Duurzame Energieproductie (SDE+)

  • De subsidieregeling SDE+ blijft bestaan.
  • Er wordt een structurerele reservering getroffen van 2.42 Miljard voor de SDE+. Om de SDE+ te financieren wordt de SDE-heffing (opslag op energierekening) verhoogd.
  • Energie-intensieve bedrijven krijgen een compensatie voor de hogere energiekosten (als gevolg van de hogere SDE-heffing). Deze compensatie wordt gefinancierd uit een geschrapte reservering voor vergroening uit het Voorjaarsakkoord 2012.

Energiebelasting en salderen

  • Er komt een verlaagd tarief voor de eerste schrijf van de energiebelasting voor energie-coöperaties (samenwerkende particuliere kleinverbruikers die lokaal duurzame energie opwekken en leveren). Het voordeel geldt alleen voor projecten waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen.  De  fiscale stimulering wordt gefinancierd uit een verhoging van het tarief in de eerste schijf van de energiebelasting.

Windenergie

  • De overheid wil de kosten van windenergie snel omlaag brengen door het stimuleren van innovaties bij energiebedrijven en de offshore industrie (subsidies). Overheid en netbeheerders zullen een plan ontwikkelen om de benodigde transportinfrastructuur (windnet) tot stand te brengen.

Elektrisch vervoer

  • De groei van elektrisch vervoer wordt gestimuleerd dooor verdere uitbouw van de laadinfrastructuur.. Hiertoe worden afspraken gemaakt met netbeheerders, energiebedrijven en lokale overheden.

Leveranciersverplichting

  • Om 16% duurzaam in 2020 te halen wordt de SDE+ mogelijk aangevuld met een leveranciersverplichting en een bijmengverplichting (het bij- en meestoken van biomassa in kolen- en gascentrales). Biomassa moet zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet (cascadering) en de duurzame productie en herkomst van biomassa moet gegarandeerd zijn.

Haalbaarheid

Hoe haalbaar zijn deze doelen? Het verplicht bijstoken van biomassa in kolen- en gascentrales is op korte termijn misschien een voordelige manier om duurzame energie op te wekken, maar is natuurlijk niet structureel. De grootste stappen zouden gemaakt kunnen worden met grootschalige duurzame energieopwekking. De SDE+ zou deze projecten mogelijk moeten maken. Afgelopen jaren is de SDE echter weinig succesvol gebleken. Hoewel veel bedrijven subsidies aanvroegen, worden maar weinig projecten gerealiseerd. De SDE-regeling is te vrijblijvend. De regeling zou verder aangescherpt moeten worden, om de effectiviteit te vergroten. Dat betekent onder andere een veel kortere termijn tussen aanvraag, toekenning en realisatie van de projecten (bijvoorbeeld 6 maanden). Indien projecten die niet binnen een half jaar gerealiseerd wordt zou de subsidie ingetrokken moeten worden, en opnieuw beschikbaar moeten komen voor andere investeerders.

Op Energeia verscheen deze week ook een visie op het regeerakkoord. Energeia constateert dat het akkoord meer vragen dan antwoorden bevat. Niettemin is de energiesector overwegend positief over de gemaakte afspraken.

About Cees van de Werken

Check Also

Minimale eisen Chinese fabrikanten zonnepanelen

Nieuwe richtlijnen Chinese fabrikanten zonnepanelen

In China zijn nieuwe richtlijnen van kracht geworden voor binnenlandse fabrikanten van zonnepanelen. De regels …

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *