Home / economie en financiën / EU neemt definitieve maatregelen tegen dumping en subsidiering zonnepanelen door Chinezen
import heffingen zonnepanelen defintief

EU neemt definitieve maatregelen tegen dumping en subsidiering zonnepanelen door Chinezen

De Europese Unie heeft de verordening tot instelling van definitieve anti-dumping-en anti – subsidiemaatregelen op de invoer van zonnepanelen en cellen uit China gisteren aangenomen. De Europese Commissie heeft de maatregelen bekrachtigd. Er worden waarschijnlijk nog wel 20 extra Chinese fabrikanten aan de lijst toegevoegd. Verder valt de invoer van wafers nu niet onder de maatregelen. De twee verordeningen en het besluit worden nu in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd op 5 december 2013. De regeling zal uiterlijk 6 december 2013 inwerking treden. De maatregelen zullen gedurende twee jaar van kracht zijn, te beginnen op de dag na publicatie.

Chinese exporteurs die aan de overeenkomst tussen de EU en China deelnemen en hun panelen dus verkopen aan importeurs voor een minimale prijs van 56 cent per Wattpiek, zijn vrijgesteld van het betalen van de anti-dumping en anti-subsidie-heffing.

Europese producenten of exporteurs en importeurs van Chinese zonnepanelen en cellen kunnen een herbeoordeling van de heffingen en prijsafspraken aanvragen. Dit kan pas na een jaar nadat de afspraken in werking zijn getreden. De Europese Commissie kan op eigen initiatief een verzoek van een EU-lidstaat kan een dergelijke beoordeling te lanceren in een eerder stadium.

Met deze maatregelen is een definitief einde gekopen aan de daling van de prijzen van zonnepanelen en wordt de concurrentie tussen fabrikanten verminderd. Veel installateurs zijn van mening dat de grote fabrikanten profijt hebben van deze maatregelen terwijl kleine onbekende fabrikanten het onderspit delven. De  bekrachtiging van de maatregelen markeert een nieuwe fase in het handelsgeschil tussen de EU en China waarvan de Europese installateurs, importeurs en consumenten de dupe zijn.

About Cees van de Werken

Check Also

Energieprijzen stijgen als gevolg van Rusland crisis

Stijgende energieprijzen als gevolg van crisis Oekraine

De energieprijzen stijgen. Afgelopen week liep de prijs van een vat Brent oil op tot …