Home / praktijktoepassing / Brandgevaar bij zonnepanelen van Scheuten: garanties blijken waardeloos
zonnepanelen kunnen woningbrand veroorzaken
wie is aansprakelijk voor gevolgschade door brand van zonnepanelen?

Brandgevaar bij zonnepanelen van Scheuten: garanties blijken waardeloos

Alle kranten en nieuwssites melden vandaag dat de zonnepanelen die Scheuten Solar afgelopen jaren verkocht onder de typenaam Multisol spontaan brand kunnen vatten. NVWA, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ziet zich genoodzaakt een veiligheidswaarschuwing af te geven. Alle eigenaren van de Multisol panelen worden verzocht hun zonnepanelen buiten werking te stellen.

Afgelopen jaren werden in Europa 650.000 panelen van Scheuten geïnstalleerd  waarvan circa 15.000 in Nederland. Veel klanten kochten de panelen van Scheuten als hoogwaardig Europees alternatief voor goedkope Chinese panelen.

Vlamboog

Het brandgevaar wordt veroorzaakt door een vlamboog die in de aansluitdoos aan de achterzijde van het paneel kan ontstaan. Hierdoor kan de kunststof behuizing smelten en uiteindelijk ontbranden. De aansluitdozen werden geproduceerd door Alrack een bedrijf uit Veldhoven.

Garanties blijken waardeloos: een kale kip kan men niet plukken

Vanwege het faillissement van Scheuten begin 2012, kunnen de eigenaren van de Scheuten panelen waarschijnlijk geen aanspraak maken op financiële compensatie uit hoofde van de garanties. De garanties op de panelen van Scheuten waren namelijk niet herverzekerd. Scheuten had in plaats daarvan een garantievoorziening gertroffen op de concernbalans. De concerngaranties blijken nu waardeloos. De curator van het bedrijf heeft meer dan duizend schadeclaims ontvangen.

Garanties op zonnepanelen: product- en vermogensgaranties

Het debacle bij Scheuten roept vragen op naar de werking en afhandeling van garanties op zonnepanelen. Zonnepanelen worden verkocht met product- en vermogensgaranties. Het defect waarvan nu sprake is valt onder de productgarantie. In de paragraaf hieronder is de productgarantiebepaling van Jinko panelen opgenomen.

Beperkte productgarantie: 10 jaar op reparatie en vervanging

Fabrikant garandeert dat de zonnepanelen samen met de in de fabriek geassembleerde gelijkstroombekabeling en connectoren voor een periode van 10 jaar na de startdatum van de garantie bij normaal gebruik, installatie en onderhoud vrij zijn van gebreken. Als de zonnepanelen binnen deze periode gebrekkig functioneren of buiten werking raken vanwege een materiaaldefect of fabricagefout zoals vastgesteld door een vooraf samen te kiezen onafhankelijk testinstituut, dan zal fabrikant als enige optie zorg dragen voor reparatie of vervanging van de slecht functionerende of defecte panelen. De reparatie of vervangingsremedie zal gelden als de enige en exclusieve remedie waarin voorzien wordt op basis van de beperkte productgarantie. Deze remedie zal niet gelden na het verlopen van de periode van 10 jaar. De beperkte productgarantie voorziet niet in garantie op het vermogen van de panelen. Hiervoor is de vermogensgarantie bedoeld.

Verzekerde garanties of concerngaranties (onverzekerd)

Faillissementen van fabrikanten zijn in de concurrerende markt van zonnepanelen aan de orde van de dag. Wanneer de dekking op de garanties enkel bestaat uit een reservering op de concernbalans van de fabrikant is de kans op compensatie bij een faillissement nihil. De concerngarantie is dan waardeloos. Veel fabrikanten bieden daarom zogenaamde verzekerde garanties op de panelen. In dat geval verzorgen banken en verzekeraars de dekking op de garantie. Voor de fabrikant is het voordeel dat deze minder risico loopt, voor de klant is het voordeel dat de eventuele compensatie op voorhand geregeld is.  Hieronder is een verklaring opgenomen van paneelfabrikant ZNShine die haar panelen verzekerd heeft via PowerGuard.

Verzekerde garanties: Powerguard

In aanvulling op haar uitgebreide garantiebepaling heeft fabrikant een productgarantieverzekering afgesloten als dekking op onze productgarantie. Deze garantie is van toepassing op de productgarantie (op materiaalgebreken) en de vermogensgarantie. De verzekeringsvoorwaarden die werden aangeschaft bij PowerGuard Specialty Insurance Services, wordt gedekt door twee gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen.

  • International Insurance Company of Hanover Limited
  • RSUY Indemnity Company

De voor de klant door de fabrikant geregistreerde panelen profiteren van een wereldwijde, onomkeerbare directe garantie, welke wordt overgedragen op derden in geval van surseance van betaling of faillissement.

Highlights

  • Directe dekking (geen wachttijden)
  • 25 jaar, niet opzegbaar (ook niet bij een faillissement van de fabrikant)
  • A-rated (financieel gezonde partijen verzorgen de dekking)
  • Volledige dekking op alle garantiebepalingen van de fabrikant inclusief ontwerpfouten, materiaalgebreken, productiefouten en vermogensafname.
  • Rechten voor derden om een claim in te dienen

Aansprakelijkheid van de importeur of installateur

Chinese zonnepanelen worden op de Nederlandse markt gebracht door importeurs. De importeur wordt juridisch gezien als producent. De importeur heeft in het geval van zonnepanelen een productaansprakelijkheid. Zonnepanelen die in Europa worden verkocht dienen daarom een typegoedkeuring te hebben (CE-markering). De productaansprakelijkheid van de importeur betreft ook eventuele schade door zijn product (gevolgschade). Mocht de importeur dus panelen leveren die brand veroorzaken dan is de importeur aansprakelijk voor de gevolgschade.

De productgarantie van de fabrikant van de zonnepanelen geeft alleen dekking op de vervanging van defecte panelen. De fabrikant neemt doorgaans geen aansprakelijkheid voor de gevolgschade. De importeur kan zich verzekeren tegen claims voortkomend uit zijn aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Let dus altijd op de wijze waarop de garanties van de panelen gedekt zijn door de fabrikant of importeur. Verzekerde garanties bieden meer zekerheid, in geval van gebreken. U kunt de Chinese fabrikant nooit aanspreken voor gevolgschade. Dat is een verantwoordelijkheid van de importeur.

About Cees van de Werken

Check Also

Recycling zonnepanelen

Recycling zonnepanelen

Aan ieder product komt op een gegeven ogenblik een einde, ook bij zonnepanelen is dit …

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *